Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
Vandaag wordt een school veroordeeld omdat die zich niet in staat achtte een kind met specifieke zorgnoden de nodige ontwikkelingskansen te bieden. Het COV wil zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier. Wel stelt het vast dat in alle berichtgeving de verantwoordelijkheid voor het realiseren van inclusief onderwijs doorgeschoven wordt naar de school zelf. Bovendien grijpen organisaties zoals GRIP het vonnis aan als precedent en als een “wake-upcall voor scholen die het niet zo nauw nemen met het recht op inclusief onderwijs". (Belga bericht). Het vonnis voor deze ene school wordt zo een vonnis voor alle scholen die dag na dag op de toppen van hun tenen staan.
Lees meer
COV-handen-samenwerken
Op plaatsen waar gemeenteraden de vorige jaren resultaat boekten in projecten waar burgers samen konden groeien, werden politieke partijen veelal beloond.
Thema’s als ondersteuning van onderwijs, zorg voor wie het moeilijk heeft, een duurzame mobiliteit, aangename en toegankelijke leefgemeenschappen stonden hoog op de agenda. De burger ging op zoek naar politici die daar een helder, oprecht en haalbaar antwoord op formuleerden.
Lees meer
COV-stapel-papieren
20 september 2018. Samen met de onderwijsvakbonden en schoolbesturen overhandigen we minister Crevits ons huiswerk met berekende maatregelen om ons basisonderwijs te versterken. Een betekenisvolle stap vooruit. We zijn het eens over een voorstel van driesporenbeleid voor het basisonderwijs, startend in 2019 over een maximale periode van tien jaar. Ons plan is een stevig maar noodzakelijk investeringstraject.
Lees meer
COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Het COV waardeert de uitnodiging van minister Crevits van dit voorjaar om met de sociale partners rondetafelgesprekken te voeren over een plan basisonderwijs. De sociale partners leggen nu samen het huiswerk op tafel met een berekening van de investeringen die nodig zijn om ons basisonderwijs te versterken.
Lees meer
persmoment-hetgrotetijdsonderrzoek-180919
Een leraar in het basisonderwijs werkt tijdens een lesweek bijna 50u. Dat blijkt uit de resultaten van Het Grote Tijdsonderzoek dat minister Crevits liet uitvoeren.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
COV-Congres-Beeld
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres: dit keer op 23 en 24 november 2018. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer

Dienstverlening 23-24 november tijdens het COV-congres

Op donderdag 23 november  2018 is er een permanentie op het algemeen secretariaat. De COV-dienstverlening en ledenadministratie is telefonisch bereikbaar  op 02 244 37 00. De provinciale COV-kantoren zijn die dag gesloten. Op vrijdag 24 november 2018 zijn alle COV-kantoren gesloten en is er uitzonderlijk geen permanentie. Voor dringende vragen kan je ons per mail bereiken op cov.dienstbetoon@acv-csc.be
Het COV-congres 2018 heeft als thema "Vrij & krachtig onderwijzen". We duiken twee dagen in dit thema met meer dan 250 enthousiaste COV-leden en militanten. Volg het ook via www.twitter.com/hetCOV en www.facebook.com/hetCOV !
COV-vraagtekens

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
17-03-17-COV-master
Vorig schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Hoe gaat het ACV om met je gegevens? Hoe beschermen we jouw privacy? Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels.
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.