Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-winkelkar
De onderwijsvakbonden hebben vandaag een eisencahier overhandigd aan minister Crevits voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019). We willen prioritair inzetten op een verhoogde koopkracht van 2,4% voor alle personeelsleden. Deze Vlaamse Regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep. Het maatschappelijk aanzien van dit beroep moet inderdaad worden versterkt. Dit houdt voor de onderwijsvakbonden in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven.
Lees meer
COV-bos
Via hoorzittingen wou de Commissie Onderwijs meer zicht krijgen op de standpunten van vakbonden en onderwijsverstrekkers over de plannen van minister Crevits rond de Bestuurlijke Optimalisatie (BOS). Conclusies zijn er nog niet. Toch was het duidelijk. De visie en verwachtingen van de onderwijsverstrekkers onderling en de vakbonden zitten niet op één lijn. Hoe dan ook, het dossier zal volgend schooljaar moeten vastgepakt worden. De rechtsonzekerheid neemt toe.
Lees meer
Cover Basis 5
Er komt een overgangsperiode van drie jaar voor de invoering van het nieuw ondersteuningsmodel. Er komt geen verlies van tewerkstelling in het huidige GON-kader. Het mogelijk verlies aan tewerkstelling personeel buitengewoon onderwijs door de verdere daling van het leerlingenaantal wordt maximaal opgevangen. Al wie als ondersteuner aan de slag gaat, krijgt hetzelfde statuut en dezelfde werkvoorwaarden. Opbouw en het behoud van expertise wordt gewaarborgd. Er zijn duidelijke afspraken over de onderhandelingen van een definitief en transparant statuut voor de ondersteuner. Dat is de positieve uitkomst van het sociaal overleg dat we afdwongen voor het personeel buitengewoon onderwijs.
Lees meer
15-01-07-Time-out
Minister Crevits, de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en van de onderwijsverstrekkers hebben de voorbije weken intens overleg gepleegd over de personeelsgevolgen bij de uitrol van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. Dit ondersteuningsmodel moet de huidige GON/ION-werking, de waarborgprojecten en competentiebegeleiding vervangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wil haar appreciatie uitdrukken dat minister Crevits de zorgen van het personeel van het buitengewoon onderwijs ernstig heeft genomen.
Lees meer
COV-sociaal-overleg-loont-5
Op 1 september 2017 wil minister Crevits van start gaan met het ondersteuningsmodel dat de uitrol van het M-decreet in het leerplichtonderwijs definitief moet regelen. Twee maanden voor het einde van het schooljaar is het voor de vele personeelsleden in het buitengewoon onderwijs echter nog niet duidelijk waar en hoe ze volgend schooljaar zullen werken. Onze personeelsleden moeten weten waar zij volgend schooljaar aan toe zijn. Hen zo lang in onzekerheid houden getuigt van weinig respect! 
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
17-03-17-COV-master
Na twee schooljaren met tijdelijke maatregelen, de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing is het hoog tijd voor een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. De middelen zullen terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn. Voor het personeel van het buitengewoon onderwijs start op 1 september 2017 de uitrol van dit nieuwe model als een project van drie jaar. Zo kan de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk gebeuren.
We geven een antwoord op de meest gestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk.
Lees meer
enquete zomervakantie 2017

Zomertijd = vakantietijd?

Is zomertijd voor jou vakantietijd, of werktijd? Vul onze enquête in! Ook in juli en augustus verdwijnt de school nooit helemaal uit je hoofd. Je ruimt je klas op, je ontvangt nieuwe leerlingen, je moet aanwezig zijn voor mogelijke inschrijvingen, je schuimt rommelmarkten af en geeft de muren van je klas een lik verf, (her)leest publicaties over kinderen met zorgvragen, ... Het houdt niet op. Vorige zomer vroegen we hoeveel geld je uit eigen zak investeert bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Deze zomer willen we niet alleen weten hoeveel geld je besteedt aan les-, werk- en knutselmateriaal, maar ook: Hoeveel tijd ben je actief bezig  met de afsluiting van het oude schooljaar en het voorbereiden van een nieuwe start? Loopt het in jouw school wel goed en zijn er afspraken?
Of duurt het wel even voor de vakantie echt als vakantie aanvoelt?
Vul deze korte enquête vóór 15 augustus in en laat het ons weten. Hartelijk dank voor je medewerking!

Dienstbetoon tijdens de zomervakantie

Ook in de zomermaanden kan je met je vragen over je job in het basisonderwijs terecht bij onze dienstverleners, maar met een licht gewijzigde dienstregeling: 
  • In de periode van maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli 2017 en van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2017 is de COV-dienstverlening elke voormiddag (tussen 9 en 12 uur) telefonisch bereikbaar op 02 244 37 00 (keuze 2). 
  • De provinciale COV-secretariaten zijn gesloten van maandag 10 juli tot en met dinsdag 15 augustus 2017.
  • Het algemeen secretariaat is gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017, van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2017. 
  • Om je provinciaal vrijgesteld secretaris te spreken, maak je best vooraf een afspraak (je vindt de contactgegevens op onze site). Er zijn geen zitdagen tijdens de schoolvakanties.
Volg ons op Twitter enFacebook. Hou het hoofd koel en fijne vakantie!
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door Agodi ontvangen einde maart het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Enkel de personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2016 aangesloten waren bij een erkende vakbond en een minimale ledenbijdrage betaald hebben kunnen van deze premie genieten. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.