Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
Cover Basis 5
Er komt een overgangsperiode van drie jaar voor de invoering van het nieuw ondersteuningsmodel. Er komt geen verlies van tewerkstelling in het huidige GON-kader. Het mogelijk verlies aan tewerkstelling personeel buitengewoon onderwijs door de verdere daling van het leerlingenaantal wordt maximaal opgevangen. Al wie als ondersteuner aan de slag gaat, krijgt hetzelfde statuut en dezelfde werkvoorwaarden. Opbouw en het behoud van expertise wordt gewaarborgd. Er zijn duidelijke afspraken over de onderhandelingen van een definitief en transparant statuut voor de ondersteuner. Dat is de positieve uitkomst van het sociaal overleg dat we afdwongen voor het personeel buitengewoon onderwijs.
Lees meer
15-01-07-Time-out
Minister Crevits, de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en van de onderwijsverstrekkers hebben de voorbije weken intens overleg gepleegd over de personeelsgevolgen bij de uitrol van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. Dit ondersteuningsmodel moet de huidige GON/ION-werking, de waarborgprojecten en competentiebegeleiding vervangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wil haar appreciatie uitdrukken dat minister Crevits de zorgen van het personeel van het buitengewoon onderwijs ernstig heeft genomen.
Lees meer
COV-sociaal-overleg-loont-5
Op 1 september 2017 wil minister Crevits van start gaan met het ondersteuningsmodel dat de uitrol van het M-decreet in het leerplichtonderwijs definitief moet regelen. Twee maanden voor het einde van het schooljaar is het voor de vele personeelsleden in het buitengewoon onderwijs echter nog niet duidelijk waar en hoe ze volgend schooljaar zullen werken. Onze personeelsleden moeten weten waar zij volgend schooljaar aan toe zijn. Hen zo lang in onzekerheid houden getuigt van weinig respect! 
Lees meer
COV-jongeren-Basis-4-HA
Soms wordt in gesprekken over studiekeuze de optie om juf of meester te worden geminimaliseerd. Veelzijdige jonge mensen die leerkracht willen worden, krijgen nog steeds de vraag of ze niet beter ‘hoger’ zouden mikken. Bizar, toch? Want wie is er voor de toekomst van onze kinderen belangrijker dan een gedreven leraar?
Lees meer
17-04-21-witblad-toekomstpersoneelBuO
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs deelt vandaag in Gent, bij de start van een praktijkdeeldag over het M-decreet, lege vellen papier uit aan de aanwezigen. Want twee maanden voor het einde van het schooljaar weet het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan. Toch wil minister Crevits vanaf 1 september 2017 de ondersteuningsnetwerken opstarten in het kader van het M-decreet. 
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door Agodi ontvangen einde maart het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Enkel de personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2016 aangesloten waren bij een erkende vakbond en een minimale ledenbijdrage betaald hebben kunnen van deze premie genieten. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer