• 29 september manifestatie: 2 jaar regering Michel - geen reden...

  Lees meer
  2 jaar michel carroussel taart 970x220
 • Basis, het ledenblad van COV

  Lees meer
  Basis, ledenblad en vaktijdschrift van COV
 • Waarom vier jij Wereldlerarendag ?

  Lees meer
  Wereldlerarendag 970x220 COV
 • Het COV staat voor je klaar

  Lees meer
  ACV Jonge vrouw
 • Word lid van het COV

  Lees meer
  Lidworden-970x220
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-Crevits-loopbaanpact
Minister Crevits heeft de onderwijspartners vandaag 27 september 2016 uitgenodigd om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Samen met de andere onderwijsvakbonden schreef het COV een brief naar de minister waarin wij een aantal bezorgdheden uiten: het behoud van de kerntaak ‘let teachers teach’, geen taakverzwaring, de affectatie aan de school, het onderwijspensioen en de noodzaak tot investeringen. Wij geven duidelijk aan wat onze uitgangspunten bij deze thema’s zijn en hopen dat iedereen die betrokken is bij het loopbaandebat beseft waar de grenzen van het mogelijke liggen.
Lees meer
COV-inspraak
“Goed verlonen van leerkrachten is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs.”
Een sterke uitspraak. Het lijken wel onze woorden, maar ze komen van Dirk Van Damme, onderwijsexpert van de OESO. Van Damme hamert op het belang van professionalisering en het aantrekken van sterk gemotiveerde en goed opgeleide leraren. Aanleiding voor zijn uitspraken waren de bevindingen in het jaarlijkse onderwijsrapport van de OESO, ‘Education at a glance’. Ook vijftig jaar geleden waren de Internationale Arbeidsorganisatie en de UNESCO het hierover al roerend eens. In hun aanbevelingen over de sociale status en het statuut van de leraren benadrukten ze hoe belangrijk het is om leraren de waardering en het statuut te geven dat nodig is om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. Sinds 1994 is 5 oktober, de dag waarop de aanbeveling werd goedgekeurd, Wereldlerarendag. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen.
Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van. Meer tijd voor de begeleiding van jonge leerkrachten, meer tijd voor die jonge leerkrachten om te kunnen groeien, meer tijd en mogelijkheden om leerkrachten de kans te geven om hun taak doorheen hun loopbaan te diversifiëren. Een meer aantrekkelijke en afwisselende loopbaan dus. Hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen.
Lees meer
COV-horizon-in-zicht
Een typische vraag op school: “Als ik op het strand sta en naar de horizon kijk, daar waar het water en de lucht elkaar haast raken, hoe ver kan ik dan zien?” 
Hoe ver de horizon ligt, is afhankelijk van hoe groot je zelf bent en hoe hoog je staat.
Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Dat is duidelijk. Dit schooljaar gaan we over de helft van de regeerperiode. De horizon is in zicht. Vóór de zomervakantie werd nog de ene conceptnota na de andere gelanceerd: bestuurlijke optimalisatie, modernisering secundair onderwijs, hervorming lerarenopleiding, … Dit was ook belangrijk. Als onze minister van Onderwijs resultaten wil, dan is er geen tijd te verliezen. Voor het COV ontbreken nog maatregelen voor de startende leraar en de uitrol van het M-decreet. Wij zijn vragende partij voor een investeringsplan voor het basisonderwijs. Hierover moet vóór het einde van dit trimester duidelijkheid komen.
Lees meer
16-08-19 Leerkracht investeert
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid kopen leraren voor 261 euro materiaal aan. 
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten. 
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in. 
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
2 jaar Michel - manifestatie 29 september 2016
Langer werken voor minder pensioen, geen werkbaar werk, hogere facturen, minder sociale bescherming en minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois. 

We willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Het kan anders! Daarom organiseren de vakbonden een manifestatie op 29 september#omdathetbeterkan
Lees meer
2 jaar Michel - manifestatie 29 september 2016

29 september nationale betoging: secretariaten gesloten

Op donderdag 29 september neemt het COV deel aan de nationale betoging "2 jaar regering Michel: geen gelukkige verjaardag" in Brussel. 
Die dag zijn alle provinciale secretariaten en het nationaal secretariaat van het COV gesloten om deel te nemen aan de manifestatie.

Wij komen op straat voor een kwalitatieve en werkbare job op school voor elk personeelslid, voor koopkracht, eerlijke pensioenen en belastingen, en een rechtvaardig en evenwichtig beleid voor ieder.

 Vanaf vrijdag 30 september staan we terug voor je klaar met onze dienstverlening. Bedankt voor je begrip. Samen sterk voor werkbaar werk!
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Wij zijn verhuisd!

Het COV is verhuisd! Wij staan voor je klaar vanaf onze nieuwe locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons nieuwe algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
 • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
gezondopenbaar

Gezond Openbaar

ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs stelde op dinsdag 22 september hun prioriteiten voor tijdens het event "Gezond Openbaar".
Onder andere de terugtredende overheid, sociaal overleg en pensioenen kwamen aan bod. 

Een uitgewerkte versie van de accenten vind je terug in deze brochure.