Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-congres-2018
Het COV-Congres besliste ten strijde te trekken voor de echte vrijheid van onderwijs: het ‘vrij en krachtig’ onderwijzen! We zullen het nog dikwijls herhalen. We zullen ervoor moeten vechten. Want de voorbije jaren werd de vrijheid van onderwijzen sluipend en versneld uitgehold.
Lees meer
20181119 pensioengeknoei
Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen. Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat dat voor geen van beide het geval zou zijn, ook al had de Vlaamse regering dat beloofd. Van woordbreuk gesproken!
Lees meer
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
Vandaag wordt een school veroordeeld omdat die zich niet in staat achtte een kind met specifieke zorgnoden de nodige ontwikkelingskansen te bieden. Het COV wil zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier. Wel stelt het vast dat in alle berichtgeving de verantwoordelijkheid voor het realiseren van inclusief onderwijs doorgeschoven wordt naar de school zelf. Bovendien grijpen organisaties zoals GRIP het vonnis aan als precedent en als een “wake-upcall voor scholen die het niet zo nauw nemen met het recht op inclusief onderwijs". (Belga bericht). Het vonnis voor deze ene school wordt zo een vonnis voor alle scholen die dag na dag op de toppen van hun tenen staan.
Lees meer
COV-handen-samenwerken
Op plaatsen waar gemeenteraden de vorige jaren resultaat boekten in projecten waar burgers samen konden groeien, werden politieke partijen veelal beloond.
Thema’s als ondersteuning van onderwijs, zorg voor wie het moeilijk heeft, een duurzame mobiliteit, aangename en toegankelijke leefgemeenschappen stonden hoog op de agenda. De burger ging op zoek naar politici die daar een helder, oprecht en haalbaar antwoord op formuleerden.
Lees meer
COV-stapel-papieren
20 september 2018. Samen met de onderwijsvakbonden en schoolbesturen overhandigen we minister Crevits ons huiswerk met berekende maatregelen om ons basisonderwijs te versterken. Een betekenisvolle stap vooruit. We zijn het eens over een voorstel van driesporenbeleid voor het basisonderwijs, startend in 2019 over een maximale periode van tien jaar. Ons plan is een stevig maar noodzakelijk investeringstraject.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer

Vragen over 14 december 2018?

Op vrijdag 14 december voeren de werknemers uit de privésector verspreid over het land acties voor o.a. herstel van de koopkracht, loonsverhoging, leefbaar pensioen, en herstel van pensioenmaatregelen. Het COV vindt deze regionale acties - vooral georganiseerd in de privésector - belangrijk. Het COV heeft echter geen stakingsaanzegging ingediend en roept dus niet op om te staken. Heb je hierover vragen als COV-lid n.a.v. een concrete situatie bij jou op school? Je vindt een antwoord in onze lijst met veelgestelde vragen of je kan contact opnemen met Kathleen Bouwen op 02 244 37 12 of kathleen.bouwen@acv-csc.be
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr

Extra punten administratieve ondersteuning

Hij is er: de dienstbrief met extra punten voor administratieve ondersteuning! 
Deze extra punten zijn een eerste stapje in het versterken van de beleidsondersteuning van de basisscholen. Vanaf 1 januari 2019 kan bijkomend personeel aangeworven worden. Lees meer op deze link. Op aandringen van het COV hebben de sociale partners een plan basisonderwijs overgemaakt aan de Vlaamse regering. Eén van de drie sporen daarin is het versterken van de beleidsondersteuning, naast werkingsmiddelen en omkadering voor het primaire proces. Het plan basisonderwijs ligt nu in het Parlement dat op 14 februari 2019 een hoorzitting en debat houdt hierover. Lees meer over onze voorstellen voor een plan #basisonderwijsindelift op deze pagina !
COV-Congres-Beeld
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres: dit keer op 23 en 24 november 2018. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer
COV-vraagtekens

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
17-03-17-COV-master
Vorig schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Hoe gaat het ACV om met je gegevens? Hoe beschermen we jouw privacy? Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels.
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.