Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-kwaliteit
Krantenkoppen als “Straf klaplopers in ons onderwijs meer af” kunnen we missen als kiespijn. Het is hondsbrutaal en draagt niets bij aan de essentie van het debat over de kwaliteit van het werk van leraren. Wie het idee van een ‘afstraf’-procedure op tafel legt om de kwaliteit van het werk mogelijk te verhogen, slaat de bal mis. Op geen enkele wijze zal het COV dit aanvaarden.
Lees meer
COV-Zwaar-beroep
Er komt hopelijk snel duidelijkheid over de erkenning van de zware beroepen voor de pensioenen van het overheidspersoneel. Op woensdag 23 mei onderhandelde het COV samen met de overheidsvakbonden over het voorliggend wetsontwerp. We hebben correcties kunnen afdwingen op de strengere pensioenvoorwaarden. Op heel wat punten zijn verbeteringen aangebracht. De lijst met zware beroepen moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering. We zullen niet aanvaarden dat aan de lijst wordt afgedongen.
Lees meer
COV-zware-beroepen-zweet
“Dit compromis doet in niets afbreuk aan de kritiek die we hebben over de vele ingrepen in de overheidspensioenen”, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Sector. “Maar tijdens de onderhandelingen hebben wij de regeling op heel wat punten kunnen verbeteren. Door het compromis realiseren we correcties op de strengere pensioenvoorwaarden.”
Lees meer
Affiche in actie voor ons pensioen
De 9 Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden roepen hun leden op om massaal deel te nemen aan de pensioenbetoging op woensdag 16 mei 2018 in Brussel. De onderwijssector heeft in het recente verleden al zware klappen moeten incasseren als het over de pensioenen gaat en het is nog niet gedaan!
Lees meer
COV-overleg-rondetafel-vastebenoeming
Op maandag 23 april werd het COV samen met de andere onderwijsvakbonden bij minister Crevits uitgenodigd om afspraken te maken over de aanpak van het plan basisonderwijs. Minister Crevits wil dit plan om het basisonderwijs te herwaarderen zo snel mogelijk lanceren. Het zal in sociaal overleg vorm krijgen en dat vinden we belangrijk.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
COV-ACV-zomervakantie-2018

Dienstbetoon tijdens de zomervakantie

Heb je tijdens de zomermaanden een vraag over je job in het basisonderwijs ? Onze dienstverleners staan voor je klaar volgens deze regeling:
  • Tijdens elke schoolvakantie is de COV-dienstverlening telefonisch bereikbaar elke voormiddag tussen 9 en 12 uur op het nummer 02 244 37 00.
  • In de zomervakantie zijn het algemeen secretariaat en de provinciale secretariaten bereikbaar tot en met 10 juli en vanaf 16 augustus 2018. 
  • Vanaf donderdag 12 juli tot en met vrijdag 20 juli en op maandag 13 en dinsdag 14 augustus 2018 wordt de COV-dienstverlening op het algemeen secretariaat gegarandeerd met een beperkte personeelsbezetting.
  • Het COV is gesloten op woensdag 11 juli 2018, van maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus en op woensdag 15 augustus 2018.
  • Er zijn geen zitdagen tijdens de schoolvakanties.
Volg ons op Twitter en   Facebook. We wensen je een fijne vakantie!
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
COV-euro-briefjes

Krijg tot 90 euro terug van je lidgeld!

Wist je dat zes op de tien Belgen aangesloten zijn bij een vakbond? Wist je dat je samen met vele collega’s een sterke vakbond maakt? Door lid te worden geef je concreet vorm aan solidariteit. Van solidariteit wordt iedereen beter! Wist je dat je extra beloond wordt voor je engagement? De syndicale premie kan oplopen tot 90 euro. Zo kost je lidmaatschap een pak minder! 
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Je wil niet dat gevoelige persoonsgegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Denk aan informatie over je gezondheid, je politieke opvatting, je levensbeschouwelijke overtuiging … Volgens de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' is ook informatie over je lidmaatschap bij een vakbond gevoelige persoonsinfo.
Inspiratiesessie-Hasselt
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer
17-03-17-COV-master
Dit schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.