Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
Cover Basis 3 2019
Onderwijs staakte op 20 maart. “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft.” Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen. De stakingscijfers bewijzen het: de noden zijn torenhoog en overduidelijk. Ons signaal is gehoord. Diezelfde dag nog stemde het Vlaams Parlement een motie over het basisonderwijs.
Lees meer
Affiche onderwijsstaking klein
Het sterke signaal vanuit het basisonderwijs op deze onderwijsstakingsdag heeft de Vlaamse politieke partijen wakker geschud. De motie van CD&V, N-VA, Open VLD, sp.a en Groen geeft zeer concreet opdracht aan de commissie onderwijs. Het COV is tevreden dat minister Crevits (CD&V) samen met de regeringspartijen en de oppositie alvast deze motie heeft kunnen bereiken.
Lees meer
Affiche onderwijsstaking klein
Onderwijs staakt vandaag in alle sectoren. “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft.” Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen. De stakingscijfers bewijzen het: de noden zijn torenhoog en overduidelijk.
Lees meer
COV-Bacquelaine
Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) moet dringend werk maken van twee maatregelen die hij eerder al beloofd had. De eerste maatregel gaat over het aanvullend pensioen voor federaal contractueel overheidspersoneel. De andere kwestie gaat over de gelijkstelling van het verlof verminderde prestaties in het onderwijs in Vlaanderen voor het overheidspensioen. ACV Openbare Sector roept de minister op beide kwesties zeer spoedig te regelen.
Lees meer
COV-durftedoen-vuist-190222
FEB 22

#durf te doen

Op 14 februari stelden we met de sociale partners - vakbonden en werkgevers - in de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement ons investeringsplan basisonderwijs voor. We vroegen het Vlaams parlement om een resolutie met de nodige ingrepen goed te keuren. Want blijvende en duurzame afspraken voor het basisonderwijs, gedragen door alle politieke partijen, moeten nu gemaakt worden, nog voor de paasvakantie. De tijd van debatteren is voorbij.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
syndicale premie - nieuw mijn onderwijs
Op 26 maart (opgelet: nieuwe datum!) ontvang je voor het eerst je aanvraagformulier voor de syndicale premie (=vakbondspremie) in "Mijn onderwijs". We leggen je alles stap voor stap uit.
Lees meer

Ben je (bijna) TADD? Opletten geblazen!

 • De huidige TADD-regelgeving is nog steeds van kracht. Je vindt deze uitgebreid terug op de pagina over TADD. Alleen als jij op 30 juni 2019 aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan je beroep doen op het recht van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Daarvoor moet je een aangetekende brief schrijven naar het schoolbestuur voor 15 juni 2019. 
  • 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 effectief gepresteerd
  • Gespreid over ten minste 3 schooljaren
  • In dezelfde scholengemeenschap
  • In hetzelfde ambt
 • Pas vanaf 1 september 2019 gaat er een een nieuwe TADD-regelgeving in, vanuit de CAO XI.Tot dan blijft de huidige regelgeving dus gelden.

 • Wie op 30 juni 2019 wel 580 dagen dienstanciënniteit heeft maar nog geen 720, zal onder de overgangsmaatregelen vallen. Je moet nu nog niets doen. Maar volgend jaar moet je wel actie ondernemen.We houden je op de hoogte!
Vierkant WORD VA 2019
#trots #bezorgd #geëngageerd? Word vakbondsafgevaardigde! 
Als VA (vakbondsafgevaardigde) op jouw school ben jij: 
 • #trots op je job in onderwijs 
 • #bezorgd om werkbaar werk 
 • #geëngageerd voor je collega’s 
Daarom zoeken wij jou ! Lees snel verder.
Lees meer
COV-lente

Dienstverlening tijdens de paasvakantie

Tijdens de paasvakantie van maandag 8 tot en met donderdag 18 april 2019 is er het algemeen secretariaat van het COV dagelijks bereikbaar. Onze dienstverleners staan je graag elke voormiddag tussen 9 en 12 uur telefonisch te woord op 02 244 37 00. Het algemeen secretariaat en de provinciale secretariaten zijn gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april 2019 (paasmaandag). 
Om je je provinciaal vrijgesteld secretaris  te spreken, maak je best vooraf een afspraak.  Er zijn geen zitdagen tijdens de schoolvakanties.
We wensen je een fijne vakantie.

Affiche onderwijsstaking klein
De vier onderwijsvakbonden COV, COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren op woensdag 20 maart 2019. “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft.” Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr

Extra punten administratieve ondersteuning

Deze extra punten zijn een eerste stap in het versterken van de beleidsondersteuning van de basisscholen. Vanaf 1 januari 2019 kan bijkomend personeel aangeworven worden. Op aandringen van het COV hebben de sociale partners samen een plan basisonderwijs overgemaakt aan de Vlaamse regering. Eén van de drie sporen daarin is het versterken van de beleidsondersteuning, naast werkingsmiddelen en omkadering voor het primaire proces. Dit toekomstplan voor het basisonderwijs werd op 14 februari 2019 tijdens een hoorzitting in de Commissie voor Onderwijs aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Lees meer over ons plan #basisonderwijsindelift!
COV-Congres-Beeld
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres: dit keer op 23 en 24 november 2018. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer
COV-vraagtekens

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
17-03-17-COV-master
Vorig schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Hoe gaat het ACV om met je gegevens? Hoe beschermen we jouw privacy? Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels.
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
 • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.