Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-Rekenhof-GOK
Het COV vindt het belangrijk dat het Rekenhof de effecten van het gelijke onderwijskansen-beleid onderzoekt. Er wordt een aanzienlijk budget geïnvesteerd om doelgericht aan gelijke onderwijskansen te kunnen werken. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het realiseren van dit gelijke kansenbeleid in heel het Vlaams onderwijs is cruciaal om de toekomst van onze kinderen en dus ook onze maatschappij te versterken. Maar er is geen toverformule en het vraagt tijd.
Lees meer
COV-euro-briefjes
De Vlaamse regering trekt 12,7 miljoen euro uit voor de verhoging van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige kleuters. Minister-president Bourgeois kondigde dit aan in zijn septemberverklaring. Terecht!
Lees meer
COV-ziekte
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: De onderwijsvakbonden hebben begrip voor het ongeduld en de noden van de directeurs. Maar ziektedagen gebruiken om actie te voeren is onaanvaardbaar.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
Afbeelding wereldlerarendag 2017 klein
Heel belangrijk en vooral niet uit het oog verliezen: op 5 oktober is het Wereldlerarendag. In meer dan honderd landen. Dit jaar al voor de 23ste keer! Het doet deugd om op die dag een bedankje, attentie, compliment, kaartje … te krijgen voor je inzet en je professionele engagement. Maar voor ons gaat wereldlerarendag over méér. Elk jaar zet Education International, de koepelorganisatie van onderwijsvakbonden waartoe ook het COV behoort, een thema in de kijker. Dit jaar is dat "Vrij onderwijzen, leraren krachtiger maken"
Lees meer
17-03-17-COV-master
Na twee schooljaren met tijdelijke maatregelen, de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing is het hoog tijd voor een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. De middelen zullen terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn. Voor het personeel van het buitengewoon onderwijs start op 1 september 2017 de uitrol van dit nieuwe model als een project van drie jaar. Zo kan de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk gebeuren.
We geven een antwoord op de meest gestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.