Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
16-08-19 Leerkracht investeert
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid kopen leraren voor 261 euro materiaal aan. 
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten. 
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in. 
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
COV Houten blokkenconstructie
Op vrijdag 27 mei 2016 werd de Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bestuurlijke optimalisatie is een hele uitdaging. Elk schoolbestuur moet zich zo kunnen organiseren dat het onderwijs waarvoor ze bevoegd is, goed is. De opdracht van een schoolbestuur is directeurs en schoolteams versterken om samen kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Sterke schoolbesturen kunnen erin slagen om scholen financieel, materieel en personeelsmatig zo te organiseren dat er ruimte blijft voor autonomie voor hun scholen. Dit is belangrijk want onderwijs krijgt vooral betekenis tussen mensen in concrete omgevingen.
Lees meer
COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
Samen met minister Crevits bereikten we een verdedigbaar akkoord over de verlofstelsels voor het onderwijspersoneel. Dat is op zich al nieuws. Want het afgelopen half jaar stond in het teken van onrust en chaos. Federale en Vlaamse besparingsmaatregelen met invloed op de werkbaarheid van onze loopbaan doorkruisten mekaar.
Lees meer
#genoeg manif 31 mei
Vandaag 31 mei komt het personeel uit de publieke sectoren op straat tegen de besparingsmaatregelen. “Het is genoeg. Besparingen, pensioenen, loopbaanonderbreking… de maatregelen stapelen zich op. Zonder hoopgevende projecten. En van enig overleg is er eigenlijk geen sprake. Maar de manifestatie gaat niet alleen over die pensioenen, kredietdagen of verlof, het is een betoging tegen de voortdurende afbouw van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. 
Lees meer
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
De Vlaamse regering grijpt de hervorming van het secundair onderwijs aan om ook in het basisonderwijs veranderingen door te voeren. Het COV plaatst kanttekeningen bij leergebiedexperten, taallessen en masters in het basisonderwijs. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, vraagt zich af of de regering daar ook middelen en omkadering zal tegenover stellen. “Het basisonderwijs moet de laatste jaren steeds meer doen met minder middelen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV. “Bovendien is het correcter om maatregelen voor het basisonderwijs uit te werken vanuit een specifieke visie over wat nodig en noodzakelijk is voor dat basisonderwijs.”
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
ACV Prettige vakantie 2016

Dienstbetoon in de zomervakantie

Het COV is verhuisd! Wij staan opnieuw voor je klaar vanaf onze nieuwe locatie: Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons nieuwe algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00.
Wil je ons bereiken in de zomervakantie? Hou er rekening mee dat er er geen zitdagen dienstbetoon in juli en augustus zijn.
  • Al onze contactgegevens (provinciaal en algemeen) kan je terugvinden op onze website.
We wensen iedereen een goede en deugddoende vakantie!
syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door Agodi ontvangen einde maart het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Enkel de personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2015 aangesloten waren bij een erkende vakbond en een minimale ledenbijdrage betaald hebben kunnen van deze premie genieten. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.
Lees meer
cartoon salami onderwijsbesparingen zonder logo
Na opnieuw federale en Vlaamse regeringsmaatregelen die de onderwijsloopbaan afbreken, voerde het COV  actie: samen voor werkbaar werk maakt onderwijs sterk.De salami-politiek van het snijden in werkvoorwaarden en pensioenen moet stoppen.
Jullie warme aanwezigheid,  ongebreideld enthousiasme, creatieve voorbereidingen en solidaire inzet voor en tijdens de actiemaand van mei 2016, met als prachtige orgelpunt de onderwijsmanifestatie op 31 mei  gaf het COV de uitstraling en de positieve energie die bij ons past!
Dank jullie wel!
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
SV 2016 Bedankingsaffiche
Intussen zijn de resultaten van de sociale verkiezingen (9-22 mei 2016) bekend: een succes!  Het ACV haalt een absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië, met maar liefst 55,85% van de zetels in de ondernemingsraad (OR) en 57,97% van de zetels in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).  Dankzij jullie stem op de vertegenwoordigers van ACV en COV komen wij op voor veiligheid, preventie en bescherming op het werk, ook op school. Bedankt!
Lees meer
gezondopenbaar

Gezond Openbaar

ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs stelde op dinsdag 22 september hun prioriteiten voor tijdens het event "Gezond Openbaar".
Onder andere de terugtredende overheid, sociaal overleg en pensioenen kwamen aan bod. 

Een uitgewerkte versie van de accenten vind je terug in deze brochure.