Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
20180312-affiche-NL-FR-zwaar-beroep
Op woensdag 14 maart 2018 plannen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden in Brussel een nationale samenkomst inzake het dossier over de zware beroepen. Dat de onderwijsvakbonden van beide landsgedeelten zich verenigen, is uniek en lang geleden. Maar de belangen zijn gemeenschappelijk en de onrust bij onze leden is groot.
Lees meer
20180223 COV tevreden over CAO
Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs is tevreden over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen en zal de inhoud ook verdedigen bij zijn achterban. Niet alleen mag het onderwijspersoneel de volgende jaren rekenen op een lineaire loonsverhoging van 1,1%, zodat er gelijke tred wordt gehouden met de lonen van de privé-sector, maar ook het pakket maatregelen dat onderhandeld werd voor tijdelijke en startende leraren, komt op veel punten aan de noden van het werkveld tegemoet.
Lees meer
COV-het-verschil-maken
Op 26 oktober 2017  werd in de nationale pensioencommissie het officiële standpunt meegedeeld van de Vlaamse Regering over de zware beroepen. In de beoordeling moet gebruik gemaakt worden van “geobjectiveerde meetinstrumenten zoals de werkbaarheidsindex” en moeten “de budgetten van de beroepsgroepen behouden blijven”. Duidelijker kan niet! We verwachten van de Vlaamse Regering dat ze ook vandaag dat standpunt blijft verdedigen.
Lees meer
COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een algemene staking aangekondigd op 27 februari over de kwestie van de zware beroepen. Nu hierover een algemene staking uitroepen voor de openbare sector is volgens ACV Openbare Sector onnodig en voorbarig. Op dit ogenblik moet de regering nog concrete voorstellen op tafel leggen. Ook is er nog geen enkele duidelijkheid over de lijst van situaties die zullen worden erkend als zwaar beroep. Wie moet dan waartegen staken?
Lees meer
COV-uitbarsting
Leerlingen en leraren voelen zich in de steek gelaten door het ondersteuningsmodel. De ziektecijfers in onderwijs blijven jaar na jaar stijgen. Overbelaste directeurs laten van zich horen. Het basisonderwijs staat zwaar onder druk.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
COV-under-construction

Website niet bereikbaar

Op woensdag 21 maart wordt er gewerkt aan onze website. Tussen 8 en 13.30 uur zal die niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
COV-Zwaar-beroep

Onderwijs = zwaar beroep

Het COV gaat samen met de andere onderwijsvakbonden niet akkoord met de plannen van de federale regering voor de zware beroepen in de openbare sector. Als onderwijs niet erkend wordt als zwaar beroep dan zullen jij en al je collega’s in onderwijs opnieuw langer moeten werken én pensioen moeten inleveren. Alsof er de laatste jaren nog niet genoeg ingehakt werd op het onderwijspensioen!
Jan met de pet vindt dat onderwijsmensen een mooie job hebben. De dalende cijfers in de lerarenopleidingen, de verminderde instroom in het lerarenberoep, de grote uitstroom de eerste jaren van de loopbaan en het alarmerend aantal mensen die met ziektes zoals burn-out uitvallen, doen echter iets anders vermoeden. Onderwijs is een contactberoep bij uitstek. Werken in onderwijs is werken met mensen. Elke dag opnieuw staan duizenden leraren en docenten klaar om leerlingen, cursisten en studenten vooruit te helpen. Grote en kleine zorgen passeren elke dag de revue, kruipen onder het vel van de leraar, vullen het hoofd van al wie in onderwijs werkt. De emotionele belasting blijft ook ’s avonds, tijdens de weekends en in de vakanties doorwegen. Het niet willen erkennen van die zware mentale en emotionele belasting is een klap in het gezicht van alle onderwijsmensen.
 
Op woensdag 14 maart 2018 kwamen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden in Brussel (Hogeschool Odisee) samen over de zware beroepen. Lees de persmededeling.

Doe mee aan Het Grote Tijdsonderzoek!

Hoe ervaar jij de balans tussen werk en privé? Hoe lang werk je per week buiten je lesopdracht? Ben je in het weekend of in de vakantie voor school bezig? Op deze en nog veel meer vragen wil de overheid via Het Grote Tijdsonderzoek een antwoord. Geef jij les in het gewoon of buitengewoon kleuter-, lager of secundair onderwijs? Doe zeker mee! Het COV steunt dit project en kijkt uit naar de resultaten. Want een juiste inschatting van de werkdruk van leraren is cruciaal voor het verloop van het loopbaandebat. Meld je aan via www.hetgrotetijdsonderzoek.be. Gewoon doén! Het is jouw tijd, jouw job, jullie toekomst!
Inspiratiesessie-Hasselt
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer
17-03-17-COV-master
Na twee schooljaren met tijdelijke maatregelen, de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing is het hoog tijd voor een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. De middelen zullen terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn. Voor het personeel van het buitengewoon onderwijs start op 1 september 2017 de uitrol van dit nieuwe model als een project van drie jaar. Zo kan de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk gebeuren.
We geven een antwoord op de meest gestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.