Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
17-03-27-ondersteuningsmodel-legedoos
Vandaag, 27 maart, delen militanten van drie onderwijsvakbonden lege dozen uit aan de Brusselse KVS bij de start van een conferentie over het M-decreet. COV, ACOD en VSOA willen de gelegenheid aangrijpen om nogmaals te wijzen op de tekorten van het ondersteuningsmodel dat nu op tafel ligt.
De tijd dringt want op 1 september 2017 moet dat nieuwe ondersteuningsmodel voor de uitvoering van het M-decreet van start gaan. Zoals het nu op tafel ligt is er aan bijkomende omkadering in de klassen nog geen halftijds personeelslid per school voorzien.
Nochtans staat twee jaar na de goedkeuring van het M-decreet bij veel leerkrachten het water aan de lippen. Klassen in het gewone onderwijs zijn diverser geworden, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer is er niet. Personeelsleden in het buitengewoon onderwijs weten vandaag niet hoe morgen hun job en statuut er uit zal zien en waar ze ingezet zullen worden.
Redenen genoeg voor de onderwijsvakbonden om het ondersteuningsmodel te vergelijken met een lege doos.
COV, ACOD en VSOA vragen een realistische ondersteuning die voelbaar is tot op de klasvloer, en duidelijkheid voor de personeelsleden in het buitengewoon onderwijs.
Lees meer
COV-werkbaar-werk-niet-doen-wat-ze-weten
Er komt een onderzoek naar de taakbelasting van het personeel in het basis- en secundair onderwijs. De resultaten worden binnen een jaar verwacht. Pas daarna zal minister Crevits de besprekingen over de opdracht van de leraar terug opstarten. Ondertussen staat het water bij veel juffen en meesters aan de lippen. Ze hebben al veel te lang het gevoel dat hun klachten niet ernstig worden genomen. Waarom dan nog wachten op een onderzoek?
Lees meer
COV-master
In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan. Het COV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben dat onderzoek niet afgewacht. De afgelopen maanden werkten ze samen een voorstel uit voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs.
Lees meer
COV Vrouw tekent curve
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: 
De onderwijsvakbonden hebben op donderdag 16 maart van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, vernomen, dat er voorlopig geen ingrepen zullen gebeuren in de opdracht van de leraar. Eerst zullen de resultaten afgewacht worden van een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. De minister heeft zich geëngageerd dat de vakbonden nauw betrokken zullen worden bij de bepaling van de opdracht van dat onderzoek. Tot de oplevering van het onderzoek, worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact opgeschort. Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart en de resultaten worden binnen een jaar verwacht.
Lees meer
COV-Crevits-loopbaanpact
Vanavond hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de vakbonden een nieuw gesprek gehad in het kader van het loopbaandebat. Omwille van de te beperkte tijd die er was wordt de vergadering donderdagmorgen verder gezet. Pas na die vergadering zal er communicatie gebeuren.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door Agodi ontvangen einde maart het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Enkel de personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2016 aangesloten waren bij een erkende vakbond en een minimale ledenbijdrage betaald hebben kunnen van deze premie genieten. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer