Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-stapel-papieren
20 september 2018. Samen met de onderwijsvakbonden en schoolbesturen overhandigen we minister Crevits ons huiswerk met berekende maatregelen om ons basisonderwijs te versterken. Een betekenisvolle stap vooruit. We zijn het eens over een voorstel van driesporenbeleid voor het basisonderwijs, startend in 2019 over een maximale periode van tien jaar. Ons plan is een stevig maar noodzakelijk investeringstraject.
Lees meer
COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Het COV waardeert de uitnodiging van minister Crevits van dit voorjaar om met de sociale partners rondetafelgesprekken te voeren over een plan basisonderwijs. De sociale partners leggen nu samen het huiswerk op tafel met een berekening van de investeringen die nodig zijn om ons basisonderwijs te versterken.
Lees meer
persmoment-hetgrotetijdsonderrzoek-180919
Een leraar in het basisonderwijs werkt tijdens een lesweek bijna 50u. Dat blijkt uit de resultaten van Het Grote Tijdsonderzoek dat minister Crevits liet uitvoeren.
Lees meer
COV-Tijdsonderzoek
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek ontvangen. Het onderzoek biedt een concreet en duidelijk zicht op de tijdsbesteding en het takenpakket van leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. In totaal namen bijna 9600 leerkrachten deel aan de bevraging door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Dit is het grootste onderzoek over de tijdsbesteding van leerkrachten dat ooit is gevoerd. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het is nu dat de beslissingen moeten genomen worden. Op maandag 24 september legt deze regering haar laatste Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin schetst de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar. Er moet een duurzaam strategisch plan basisonderwijs liggen!
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
  afbeelding wereldlerarendag 2018 COV
Heel belangrijk en vooral niet uit het oog verliezen: op 5 oktober is het Wereldlerarendag. In meer dan honderd landen. Dit jaar al voor de 24ste keer! Het doet deugd om op die dag een bedankje, attentie, compliment, kaartje … te krijgen voor je inzet en je professionele engagement. Maar voor ons gaat wereldlerarendag over méér. Elk jaar zet Education International, de koepelorganisatie van onderwijsvakbonden waartoe ook het COV behoort, een thema in de kijker. Dit jaar is dat "Recht op onderwijs betekent recht op een goed opgeleide leraar".
Fijne Wereldlerarendag, leraren overal!
Lees meer
COV-vraagtekens

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
COV-Congres-Beeld
Elke vijf jaar organiseert het COV een algemeen congres: dit keer op 23 en 24 november 2018. We blikken terug op de voorbije periode en zetten de (kracht)lijnen uit voor de volgende vijf jaar.
Lees meer
17-03-17-COV-master
Vorig schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Je wil niet dat gevoelige persoonsgegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Denk aan informatie over je gezondheid, je politieke opvatting, je levensbeschouwelijke overtuiging … Volgens de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' is ook informatie over je lidmaatschap bij een vakbond gevoelige persoonsinfo.
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.