Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
COV-investeringen-nodig
Goed ondersteunde scholen zijn goed voor personeel en dus ook voor leerlingen. De werkgroep schoolleiderschap moet onverwijld opgestart worden en er moet zonder uitstel een globaal toekomstplan voor het basisonderwijs gerealiseerd worden. Daarin zitten alle noden vervat!
Lees meer
Cumulatie foto COV stapeltje chocolade
Onderwijsvakbonden aan onderhandelingstafel voor nieuwe Vlaamse onderwijs-cao:
De vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden hebben op 4 juli 2017 aan minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister heeft het eisencahier ondertussen bestudeerd en formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren. De onderwijsvakbonden zijn van mening dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen en zijn dus bereid aan de tafel plaats te nemen.
Lees meer
COV-begrotingsmaatregelen
Vandaag melden de kranten een belangrijke doorbraak in het dossier van de zware beroepen.  Daarom verspreidt het COV en de COC samen onderstaande persmededeling. Voor COV en COC is het alvast duidelijk: de onderwijssector moet als zwaar beroep erkend worden. Het is namelijk niet zonder reden dat de Vlaamse Regering werk wil maken van een herwaardering van het onderwijsberoep.
Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft gisteren, donderdag 26 oktober, een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Dit moeilijke dossier is zeker nog niet afgerond. Maar er liggen nu een aantal opties op tafel over het effect van een erkenning als zwaar beroep op het pensioen.
Lees meer
COV-handen-samenwerken
Het Rekenhof onderzocht wat een school met veel kansarme leerlingen succesvol maakt. In zijn rapport over het gelijke onderwijskansenbeleid wijst het Rekenhof op het belang van stabiele leerkrachtenteams, de rol van sterke directeurs, zorgteams die leerlingen systematisch volgen en dragende omgevingen in basisscholen. School maak je niet alleen. Dat doe je samen.
Lees meer
COV-Rekenhof-GOK
Het COV vindt het belangrijk dat het Rekenhof de effecten van het gelijke onderwijskansen-beleid onderzoekt. Er wordt een aanzienlijk budget geïnvesteerd om doelgericht aan gelijke onderwijskansen te kunnen werken. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het realiseren van dit gelijke kansenbeleid in heel het Vlaams onderwijs is cruciaal om de toekomst van onze kinderen en dus ook onze maatschappij te versterken. Maar er is geen toverformule en het vraagt tijd.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
Beeld widget pensioengeknoei 19 december 438-150
De regering beloofde te werken aan een duurzame en welvaartsvaste pensioenhervorming. Zodat jij, in een levensfase waarbij je zorgnood en dus ook zorgkost stijgt, een stabiel inkomen hebt. Maar de regering doet net het omgekeerde en blijft knoeien aan ons pensioen! Ruim 80.000 ongeruste burgers stuurden een mail via www.pensioengeknoei.be. Dit signaal wordt niet gehoord. Daarom organiseren we op dinsdag 19 december een nationale betoging in Brussel.
Lees meer

Dienstbetoon tijdens de kerstvakantie

Het algemeen secretariaat en de provinciale secretariaten zijn gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 2018. Vanaf woensdag 3 tot en met maandag 8 januari 2018 kan je ons enkel in de voormiddag bereiken op 02 244 37 00. Op de provinciale secretariaten is er dan een beperkte dienstverlening. Maak vooraf een afspraak via 02 244 37 00 (optie 3). Er zijn geen zitdagen tijdens schoolvakanties.
We wensen je alvast een warme kerst en een krachtig 2018!  Volg ons ook via www.twitter.com/hetCOV en www.facebook.com/hetCOV !
17-03-17-COV-master
Na twee schooljaren met tijdelijke maatregelen, de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing is het hoog tijd voor een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. De middelen zullen terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn. Voor het personeel van het buitengewoon onderwijs start op 1 september 2017 de uitrol van dit nieuwe model als een project van drie jaar. Zo kan de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk gebeuren.
We geven een antwoord op de meest gestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk.
Lees meer
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 15 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
  • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.