Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie Het COV laat van zich horen

Meer nieuws
Cover Basis 5 2019
Met een score van 7,3 voor onderwijs staat België in de top vijf van kwaliteit van publieke dienstverlening in Europa. Het onderzoek, uitgebracht in 2018, bevestigt wat in het verleden al meermaals naar voren kwam. Deze positie behouden of zelfs nog verbeteren, blijft onze uitdaging. En een engagement!
Lees meer
COV-cao-XI
De onderwijspartners hebben samen afgesproken om op korte termijn  en in alle sereniteit de onderhandelingen verder te zetten waarbij de overheid ook haar rol verder opneemt en zo zorgt voor de uitvoering van de overeengekomen afspraken in de cao. Zolang deze gesprekken nog lopende zijn zullen de onderwijspartners  verder niet publiek over de evaluatieprocedure communiceren.
Lees meer
190513-GVF-Bustour-Gennez
Op maandagochtend 13 mei 2019 overhandigden de onderwijsvakbonden (COC, COV, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs) het memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering aan politieke partijen en onderwijskoepels. Het memorandum draagt de veelzeggende titel "Professionals verdienen waardering en respect" en is opgedeeld in 9 kernthema's of toetsstenen. Lees verder om het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering en de negen belangrijke toetsstenen te lezen.
Lees meer
COV-cao-XI
Naar aanleiding van de reacties over het evaluatiebeleid leerkrachten in de pers wijst het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs er op dat in cao XI klaar en duidelijke afspraken staan om met de sociale partners het gesprek aan te gaan om de evaluatieprocedure te herzien.
Lees meer
Meer nieuws
COV-thema
Het COV volgt verschillende thema’s nauw op. Thema’s die inspelen op de actualiteit en de noden van kwaliteitsvol basisonderwijs. Soms organiseren we acties of zetten we een campagne op.
Lees meer
syndicale premie - nieuw mijn onderwijs
Op 26 maart (opgelet: nieuwe datum!) ontvang je voor het eerst je aanvraagformulier voor de syndicale premie (=vakbondspremie) in "Mijn onderwijs". We leggen je alles stap voor stap uit.
Lees meer
Het COV zoekt dienstverlener en beleidsonderhandelaar

Het COV werft een dienstverlener en een beleidsonderhandelaar aan

Gezocht: twee nieuwe collega’s! Kom jij graag op voor anderen? Wij zoeken een collega die ervan houdt om mensen te informeren en adviseren over hun rechten als personeelslid in het basisonderwijs. Ben jij een sterke onderhandelaar? Wij zoeken een collega die ervan houdt om constructief te onderhandelen over de onderwijsthema’s en arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel. Herken je jezelf in een van deze twee profielen? Dan hebben wij jou nodig! Solliciteer voor 4 juni! 
Vierkant WORD VA 2019
#trots #bezorgd #geëngageerd? Word vakbondsafgevaardigde! 
Als VA (vakbondsafgevaardigde) op jouw school ben jij: 
 • #trots op je job in onderwijs 
 • #bezorgd om werkbaar werk 
 • #geëngageerd voor je collega’s 
Daarom zoeken wij jou ! Lees snel verder.
Lees meer
Memorandum-ACV-Openbare-Sector-Cover

Stop de afbraak van de overheid!

Minder overheidsuitgaven en ambtenaren, meer privatiseringen en uitbestedingen … De openbare sector had het de afgelopen legislatuur zwaar te verduren. ACV Openbare Sector (*) hoopt dat de volgende regeringen het belang van een sterke openbare sector wél erkennen en daar ook naar handelen. Want het mag ondertussen toch wel duidelijk zijn: van een gebrekkige openbare sector zonder investeringen is vooral de burger het slachtoffer! ACV Openbare Sector pleit voor een sterke overheid met ruimte voor een efficiënte sociale dialoog. We leggen deze prioriteiten voor aan de volgende regeringen:
  
 • Zorg voor voldoende financiering van openbare diensten
 • Stop de privatiseringstrend
 • Statutaire tewerkstelling moet de norm zijn
 • Geen plaats voor interimwerk
 • Maatregelen voor werkbaar werk, want burn-out en agressie zijn reële problemen
 • Sociale dialoog = samen vooruit 
 • Bied pensioenperspectieven in plaats van verbroken beloftes
 
Lees het memorandum van ACV Openbare Sector, “Openbare diensten om fier op te zijn”.
 
(*) ACV Openbare Sector is het samenwerkingsverband van ACV Openbare Diensten, ACV Transcom, COV, COC en CSC Enseignement.

Ben je (bijna) TADD? Opletten geblazen!

 • De huidige TADD-regelgeving is nog steeds van kracht. Je vindt deze uitgebreid terug op de pagina over TADD. Alleen als jij op 30 juni 2019 aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan je beroep doen op het recht van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Daarvoor moet je een aangetekende brief (link enkel voor leden, inloggen) schrijven naar het schoolbestuur voor 15 juni 2019. 
  • 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 effectief gepresteerd
  • Gespreid over ten minste 3 schooljaren
  • In dezelfde scholengemeenschap
  • In hetzelfde ambt
 • Pas vanaf 1 september 2019 gaat er een een nieuwe TADD-regelgeving in, vanuit de CAO XI.Tot dan blijft de huidige regelgeving dus gelden.

 • Wie op 30 juni 2019 wel 580 dagen dienstanciënniteit heeft maar nog geen 720, zal onder de overgangsmaatregelen vallen. Je moet nu nog niets doen. Maar volgend jaar moet je wel actie ondernemen.We houden je op de hoogte!
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr

Extra punten administratieve ondersteuning

Deze extra punten zijn een eerste stap in het versterken van de beleidsondersteuning van de basisscholen. Vanaf 1 januari 2019 kan bijkomend personeel aangeworven worden. Op aandringen van het COV hebben de sociale partners samen een plan basisonderwijs overgemaakt aan de Vlaamse regering. Eén van de drie sporen daarin is het versterken van de beleidsondersteuning, naast werkingsmiddelen en omkadering voor het primaire proces. Dit toekomstplan voor het basisonderwijs werd op 14 februari 2019 tijdens een hoorzitting in de Commissie voor Onderwijs aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Lees meer over ons plan #basisonderwijsindelift!
COV-vraagtekens

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.
COV-cao-XI

Het COV geeft antwoorden op de vragen over cao XI

Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. Het gaat om grote vernieuwingen die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen onze antwoorden.
17-03-17-COV-master
Vorig schooljaar startte voor het personeel van het buitengewoon onderwijs de uitrol van een kwaliteitsvol ondersteuningsnetwerk. Om de verschuiving van middelen en personeel geleidelijk te laten gebeuren, is het ondersteuningsmodel een project van drie jaar. De middelen moeten terechtkomen waar de leerlingen met noden te vinden zijn.
Lees meer
COV-GDPR

Hoe gaat het ACV om met je gegevens?

Hoe gaat het ACV om met je gegevens? Hoe beschermen we jouw privacy? Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels.
campagnebeeld-basisonderwijsindelift-lr
Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we zo houden. Want iedereen weet het: de kwaliteit van het basisonderwijs is cruciaal voor de verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst van elk kind. De verwachtingen zijn hooggespannen. De noden zijn bekend. Waar wacht de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen redenen voor.
Lees meer
COV-publicaties-Basis-rek
Met Basis ben je direct mee met de onderwijsactualiteit: 11 keer per jaar brengen we via dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Per nummer uit de lopende jaargang kan iedereen enkele artikels downloaden. Leden kunnen Basis volledig online lezen via links naar de pdf.
Lees meer
AeropolisII-wijzijnverhuisd-COV

Het COV staat voor je klaar!

Het COV staat voor je klaar vanaf deze locatie: Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Ons algemeen telefoonnummer is 02 244 37 00. 
 • Op zoek naar een telefoonnummer of mailadres? Je vindt alle info op de contactpagina.