Bestuurlijke schaalvergroting

COV Houten blokkenconstructie
De nieuwe Vlaamse Regering wil scholen stimuleren om in grotere verbanden en niveau-overstijgend samen te werken. Het versterken van schoolbesturen door ze te verenigen is een goede doelstelling. Teveel basisscholen zijn kwetsbaar door kleine besturen met steeds ouder wordende bestuurders. Een vereniging van krachten levert meer veerkracht op.
Toch willen we ons niet halsoverkop in dit avontuur wagen. Het COV pleit voor regiogebonden scholengemeenschappen waarin basisscholen voldoende omkaderd worden en goed schoolleiderschap mogelijk is.