Syndicale actualiteit

COV cartoon veerkracht
De maatregelen van de nieuwe Vlaamse en Federale regering vormen samen een behoorlijk verpletterend pakket. Er wordt niet alleen bespaard op werkingsmiddelen voor het onderwijs. Ook in de werkloosheidsstelsels, de kansen voor jonge personeelsleden, de lonen, de loopbaanonderbrekingen, de landingsbanen en de pensioenen wordt zwaar gesnoeid. Dat betekent dat je het als onderwijspersoneelslid driedubbel mag voelen: zowel in je dagelijkse strijd om kwaliteitsvol onderwijs te blijven leveren (1), als in je portefeuille - want een indexsprong neem je mee voor de rest van de loopbaan (2)- en in je pogingen om een volwaardig contract, werkbare job en eerlijk pensioen te behalen en te behouden (3). Het COV kan en wil niet leven met de gevolgen van deze besparingen.
Daarom ondernemen we samen met jou actie voor onderwijskwaliteit. Het laatste nieuws over onderhandelingen, overleg en acties vind je hier.