De lerarenopleiding

COV Lerarenopleiding boeken onder arm
Goed onderwijs kan maar gerealiseerd worden door goed opgeleide leraren. Het COV werkte in 2014 actief mee aan de zes beleidsgroepen die van Minister Smet de opdracht kregen om de lerarenopleiding onder de loep te houden. Het eindverslag dat in juni 2014 werd voorgesteld bevat een heel aantal mogelijke beleidsopties. Drie ervan zijn voor het COV absolute topprioriteit: een structureel uitgebouwde aanvangsbegeleiding, het creëren van een degelijk oriënteringsproces, en het garanderen van een lerarenopleiding die de lat hoog legt en sterk investeert in de ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar.

Het Vlaamse regeerakkoord voor 2014-2019 kondigde een hervorming van de lerarenopleiding aan. De nieuwe Vlaamse regering plant de invoering van een niet-bindende toelatingsproef voor instromers in de lerarenopleidingen. Bij het uittekenen van de nieuwe lerarenopleiding wil ze inzetten op vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en klasmanagement. Ook wil de regering een pact sluiten met de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en beroepsuitval te verminderen. De klemtoon ligt op de werving van leraren, de aanvangsbegeleiding, taakbelasting en werkzekerheid van startende leraren en de professionalisering in het algemeen. Het COV vraagt aan de nieuwe Vlaamse regering om in overleg met alle actoren zo snel mogelijk het beleidsproces te starten.