Gelijke kansen en het M-decreet

COV Kind, begeleider, schaduw
Op woensdag 12 maart 2014 werd in het Vlaams Parlement het M-decreet goedgekeurd, voluit het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een hele campagne was hieraan voorafgegaan. Niet omdat het COV en andere spelers in het onderwijsveld tegen inclusie zijn. Wel omdat het decreet werd goedgekeurd zonder dat er meer middelen voor vrij gemaakt werden en zonder garantie op een degelijke professionalisering van al het betrokken onderwijspersoneel.
Het COV voerde een opgemerkte actie en volgt ook vandaag het dossier op de voet op.