Je slaat de schoolpoort achter je dicht

Heb je je actieve loopbaan vaarwel gezegd? Het COV heeft een mooi aanbod voor jou. Word lid van de COV-seniorenclub van je regio of kring!
Wat zit er voor jou in?
  • Vijftien keer per jaar valt ons ledenblad en vaktijdschrift Basis in je brievenbus. Je leest er artikels over breed maatschappelijke, pedagogische en syndicale thema’s. En er is ook de rubriek ‘Seniorama’ met nieuws uit de clubs en actualiteit over het onderwijspensioen. 
  • Zit je met vragen als: “Is het bedrag van mijn wachtgeld of pensioen correct? Is de perequatie toegepast op mijn pensioen? Kan ik als rechthebbende op een overlevingspensioen een verlof voor volledige of gedeeltelijke onderbreking van de beroepsloopbaan krijgen zonder onderbrekingsuitkering? Heb ik recht op een begrafenisvergoeding? …”.  Je vindt hier alvast een aantal antwoorden op je vragen over eindeloopbaan en pensioen (uitstapregeling, rustpensioen, cumulatie). Je kan onbeperkt beroep doen op de dienstverlening van het COV: contacteer de pensioendienst (met de nodige gegevens).
  • Het Sectorcomité Pensioenen van het COV volgt de pensioenactualiteit op de voet. Het COV heeft een sterke plaats aan de onderhandelingstafel voor het behoud van de onderwijspensioenen. Geen enkele andere organisatie komt trouwens op voor de pensioenrechten van het onderwijspersoneel. 
  • We blijven de verworvenheden verdedigen: de overgangsregeling bij de afbouw van de uitstapregeling VTBS-(56)58 +, het behoud van welvaartsvaste pensioenen (perequatie), … Als lid van de COV-seniorenclub ben je solidair met de grote groep van het onderwijspersoneel en geef je het COV meer slagkracht. 
  • In elke provincie kan je in een kring of regio genieten van de activiteiten voor senioren: een natuurwandeling, een daguitstap, een meerdaagse reis, een voordracht, een viering, de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag voor gepensioneerden, … Alle senioren zijn welkom! Zie je je bijdrage actiever, dan kan je je engageren als afgevaardigde voor de senioren in het kring- of regiobestuur.
Voor 60,60 euro per jaar ben je als gepensioneerde of TBS voorafgaand aan het rustpensioen, lid van het COV. Het COV rekent op jou. Jij kan op ons rekenen!