COV-besturen

De COV-structuur is een actieve structuur waarbij elk tandwiel, groot of klein, het geheel in beweging kan zetten. Wij streven ernaar om de besluitvorming in het COV te laten dragen door veel militanten en bestuursleden. In zijn syndicale en pedagogische werking wil het COV steeds een lid-nabije vakbond zijn. De manier waarop de verschillende bestuursinstanties gestructureerd zijn, maakt dat ook mogelijk. 


Dialoog tussen top en basis

COV-besturen vervullen een belangrijke rol in onze organisatie: zij dienen ervoor te zorgen dat de dialoog tussen top en basis oprecht en gestroomlijnd gebeurt. Op die manier kan het COV verder de stem van de basis vertolken en alle aspecten van het basissyndicalisme realiseren. Besturen en vrijgesteld secretarissen hebben samen de belangrijke opdracht om de band tussen de leden en het COV verder aan te halen.


Provinciale verbonden

In de vijf provinciale verbonden zijn er 34 kringen en 7 regio’s, raden, bestuursraden en congressen. Er zetelen afgevaardigden in de nationale raad, bestuursraad, commissies en sectorcomités.
Wil je jouw provinciaal verbond en bestuur leren kennen? Hier vind je de websites van alle verbonden: