Arbeiders bezoldigd door het schoolbestuur

COV-arbeider
In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als arbeider door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector en val je onder het toepassingsgebied van paritair comité 152.

Over welke personeelsleden gaat het? 

  • Personeel voor onderhoud, keuken en andere
  • Personeel voor leerlingenvervoer, buschauffeur, busbegeleider
  • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht


Paritair comité 152

In paritair comité 152 en paritair subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en de arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:
  • functieclassificatie en loonschalen
  • vervoerskosten
  • vormingsaanbod en flexibele arbeidsroosters
  • eindejaarspremie 
  • tijdskrediet
Dit comité heeft ook een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met ACV Voeding en Diensten.