Wat doen we?

COV-wat-doen-we
Het COV wil het personeel van het gesubsidieerd basisonderwijs rechtszekerheid en werkcomfort bieden, hen erkennen in hun professionaliteit en betrekken bij de realisatie van uitstekend onderwijs. Op die manier ijvert het COV ook voor kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen.
Als vakbond verdedigt het COV de belangen van haar leden. Als onderwijsvakbond voelt het zich mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen. De missie van het COV steunt op de christelijke inspiratie waarop de syndicale en pedagogische werking worden uitgebouwd.
Lees het Activiteitenverslag 2009-2013 - ‘Van binnen naar buiten en terug’, geschreven in voorbereiding van het vierjaarlijks COV-congres op 22 en 23 november 2013 (Houffalize).

Waar komen we vandaan?

In 1893 werd tijdens het congres van de Belgische Volksbond voor het eerst een afzonderlijke afdeling voor onderwijzers opgericht. Initiatiefnemer was dorpsonderwijzer Kamiel Van Caeneghem. Deze eerste bijeenkomst van christelijke onderwijzers was de aanzet tot de stichting van het algemeen Christelijk Onderwijzersverbond (COV).
Naast het verbeteren van de beroepsbekwaamheid van zijn leden wilde het COV de materiële belangen van de leerkrachten behartigen. Tot op vandaag blijven de syndicale en pedagogische werking de twee belangrijkste pijlers van het COV. Hoewel het COV zich van bij zijn ontstaan als een christelijke vakbond wilde profileren, duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog voor het officieel deel ging uitmaken van het ACV.

Strijd voor waardering

COV-strijd-voor-waardering
Lies Van Rompaey (COV-studiedienst) schreef “Strijd voor waardering: het COV van 1893 tot 1993” (Garant, 2003), een boek over (een deel van) de geschiedenis van het COV. “Deze opmerkelijke publicatie brengt het boeiende relaas van dit COV, met aandacht voor zijn politieke contacten en overtuigingen, zijn syndicale werking, zijn pedagogische activiteiten, zijn relatie met andere vakbonden, zijn plaats in de katholieke zuil en zijn banden met de inrichtende machten van het vrij katholiek onderwijs.”
Je kan gratis een exemplaar bestellen via caroline.vanpoucke@acv-csc.be.

Het rijke archief van het COV

COV-archief-Odis
In 2013 vierde het COV zijn 120ste verjaardag. Reden genoeg voor het COV-bestuur om een archiefproject op poten te zetten. Het COV kan terugblikken op een rijke geschiedenis die ze graag wil bewaren en delen met een ruim publiek. Voor het project sloot het COV een overeenkomst af met het KADOC-KULeuven (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) en werd een tijdelijke projectmedewerker aangeworven. Deze archiefmedewerker kreeg de opdracht om zoveel mogelijk archiefmateriaal over het COV op te sporen, in kaart te brengen en digitaal te ontsluiten via de online databank ODIS (Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen). Op www.odis.be/herc kan je de steekkaarten raadplegen die al werden vrijgegeven.
Beschik je over archiefmateriaal dat nog niet in onze databank werd opgenomen? Neem contact op via cov@acv-csc.be.