Trots op het COV

COV-vlag
Het COV, of Christelijk Onderwijzersverbond, is met bijna  40.000 leden de grootste Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs. 

Solidariteit

Het syndicale engagement van het COV speelt zich af in de bredere context van het ACV. Daar bundelt onze centrale de krachten met de andere beroepscentrales en de gewestelijke verbonden. Zo werken we aan een verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers en de zwakken en verdrukten in onze samenleving. COV engageert zich net zoals de collega's van COC in het Gemeenschappelijk Vakbondsfront voor Onderwijs en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van de Openbare Sector.  Ook de contacten met onze Franstalige zusterorganisatie CSC-Enseignement zijn belangrijk.
Maar de organisatie kijkt ook verder. Omdat internationale solidariteit erg belangrijk is, is het COV een actief lid van de Europese onderwijsvakbond ETUCE (European Trade Union Committee for Education) en van de internationale federatie van onderwijsvakbonden Education International (EI). 

Professionele werking

Het centrum van de professionele werking is het algemeen secretariaat in Brussel, met vier diensten die elk hun specifieke taken hebben. De medewerkers van die diensten werken samen en ondersteunen elkaar zodat het algemeen secretariaat optimaal kan functioneren en een uitgebreid dienstenpakket aan zijn leden kan aanbieden. 
Via de provinciale secretariaten en de vrijgesteld secretarissen brengen we het COV bij jou in de buurt. De vrijgesteld secretaris neemt verantwoordelijkheid op voor de uitbouw en ondersteuning van personeelsinspraak in basisscholen. Hij/zij begeleidt leden en ledengroepen, behartigt individuele en collectieve belangen van leden, geeft vorming aan militanten, verzorgt het dienstbetoon, …
Het COV is een basisbeweging. De kringen, regio’s en provincies liggen aan de basis van de onderwijsvakbond. Vakbondsafgevaardigden en militanten vertegenwoordigen het COV in jouw school. 

Sociaal overleg

Het COV is een goede belangenbehartiger en een belangrijke sociale partner, erkend door regering en werkgevers. De vakbond spreekt een belangrijk woordje mee in het sociaal overleg over onderwijs. Dank zij al onze leden kunnen we wegen op het beleid, voorstellen doen aan de Vlaamse regering, adviezen formuleren in de Vlaamse Onderwijsraad, ...

Meer lezen

Via deze links lees je meer over wie we zijn, wat onze missie is, hoe onze structuur eruit ziet, wat er op onze laatste congressen gebeurde, en naar welke talenten we nog op zoek zijn.