Het algemeen COV-congres

"Er is niet één oplossing"

COV-Congres-Marianne-Coopman
Marianne Coopman brengt op het COV-Congres scherp in beeld hoe schoolteams elke dag opnieuw wonderen verrichten. Ze vertelt over hoe de maatschappelijke druk alsmaar toeneemt en de werking van scholen beïnvloedt. Het streefdoel van het COV is: vrij en krachtig onderwijzen. Marianne Coopman: “Om dat te realiseren bestaat er niet één wonderoplossing.  Er zijn dringend inspanningen nodig op diverse sporen”.
Bekijk (het eerste deel van) de speech:

Openingsspeech Marianne Coopman (intro)

Openingsspeech Marianne Coopman

Sfeerverslag COV-congres 2018

COV-Congres: krachtlijnen en actualiteitsresoluties

Inspiratiesessie-Hasselt
Het onderwijs en de onderwijsteams die erin werken staan onder druk. Vaak worden controle en een doelmatige visie op onderwijs vooropgesteld als de enige manier om aan de uitdagingen van vandaag te kunnen beantwoorden. Het COV heeft daar een andere visie over. Dat kon je lezen in de inspiratietekst “Vrij en krachtig onderwijzen” die geschreven werd ter voorbereiding van het COV-Congres en gepubliceerd werd in de Congres-Basis (3 februari 2018).  Ook verscheen er een ter bespreking het ontwerp van krachtlijnen
 

Activiteitenverslag 2013-2018

COV-penseel
Een blik én een stap vooruit zetten, kan niet zonder terug te kijken en het bilan op te maken van de laatste periode. Het COV-activiteitenverslag 2013-2018 kreeg dan ook invulling op basis van de krachtlijnen van het vorige congres. Welke stappen hebben we in die vijf jaar als organisatie gezet? 
In deel 1 van het activiteitenverslag houden we zeven keer halt en zoomen in op een dossier dat in de kijker stond (én staat!) op meerdere fronten van de inhoudelijke werking van het COV. In deel 2 nemen we je via negen kernwoorden mee op de weg die het COV als organisatie heeft afgelegd tussen 1 mei 2013 en 30 april 2018.

Speciale editie van Basis voor het COV-Congres

Cover-Extra-Basis-Congres
De speciale Basis-editie over het Congres 2018 valt in de week van 5 februari bij jou in de bus. De titel van de inspiratietekst luidt: ‘Vrij onderwijzen. Reflecties op onderwijs en vakbond vandaag en morgen’. 
Vrij onderwijzen staat vandaag onder druk. Internationaal vergelijkbare testen beoordelen het onderwijs aan de hand van meetbare resultaten. Tegelijk wordt de ‘functionele rol’ die de school moet opnemen wordt steeds belangrijker. Voor de meest diverse maatschappelijke problemen - verkeersveiligheid, gezonde voeding, radicalisering, (wereld)burgerschap, het stimuleren van ondernemerschap - wordt naar het onderwijs gekeken. De uitdagingen zijn immens en de druk op de schoolteams is erg groot. Het dwingt ons om na te denken over hoe we ook in de toekomst de hoge kwaliteit van ons basisonderwijs kunnen garanderen. We geven een aanzet via de inspiratietekst:
Bij elk hoofdstuk krijg je doordenkers of reflectievragen. Lees mee en debatteer over de inspiratietekst in jouw kring, regio of provincie!

Inspiratiesessies

Sfeerbeeld-inspiratiesessies
De voorbereidingen voor het congres zijn eigenlijk al eerder begonnen …  "Droomwerk(en) in basisonderwijs", dat was het thema van twee inspiratiesessies voor COV-leden eind 2017. In een warme omgeving in Hasselt en Gent wisselden zij met een passie ideeën uit over wat hen energie geeft in onderwijs. Twee sprekers, Geert Kelchtermans (KU Leuven) en Angelo Gavrielatos (Education International) inspireerden de gesprekken. 
Hoe zien zij hun job op school evolueren, nu en in de toekomst? Waar verlangen zij naar om sterk onderwijs en krachtige leraren te blijven waar maken? Deze verhalen namen we mee in voorbereiding naar het COV-congres van november 2018.
Op de twee inspiratiesessies was het engagement voor onderwijs en het COV heel sterk voelbaar bij de deelnemers. De verhalen die ze vertelden, de ervaringen die ze deelden, tonen aan dat ze niet bij de pakken willen blijven zitten. Ze willen meedenken en meewerken aan de toekomst van onderwijs, aan krachtig en vrij onderwijzen. 
Je vindt een verslag van de sessies in de Congres-Basis.

Sfeer! Video Inspiratiesessies COV Hasselt en Gent

Laat je inspireren door Angelo Gavrielatos

COV-Angelo-Gavrielatos
Angelo Gavrielatos is al jarenlang een verwoed voorvechter van de belangen van leraren en openbaar onderwijs. Hij was voorzitter van de Australische onderwijsvakbond maar zette daarna zijn strijd internationaal verder bij Education International, de wereldwijde federatie van onderwijsvakbonden waar ook het COV toe behoort. Angelo is verantwoordelijk voor de campagne voor het indijken van de privatisering en commercialisering van onderwijs. Angelo Gavrielatos: “Ik kom op veel plaatsen en soms zeggen collega's mij: in ons land is er geen privatisering. Dan zeg ik: werkelijk? Je merkt het misschien niet. En zelfs als je gelijk hebt, is het een kwestie van tijd. Het is belangrijk dat je de analyse maakt, dat je kijkt naar privatisering en de mate waarin het fenomeen zich voordoet in je land. Zorg ervoor dat het niet geleidelijk aan gebeurt. Zorg dat je niet overvallen wordt door de tsunami. Begin nu aan die analyse, een analyse die voortvloeit uit een diepgaande betrokkenheid.”
Angelo Gavrielatos was in het najaar van 2017 te gast bij het COV. We vroegen hem, speciaal voor de leden van het COV en ons congres, zijn boodschap te brengen. We namen zijn inspirerende speech op video op:

Het sluipende gevaar van privatisering in onderwijs

Laat je inspireren door Geert Kelchtermans

COV Geert Kelchtermans
Onderwijskundige Geert Kelchtermans wees op onze inspiratiesessies in Gent en Hasselt op een heel fundamentele spanning waarmee leraren steeds weer moeten zien om te gaan in hun praktijk. “Aan de ene kant is het nodig om in concrete situaties doelgericht, planmatig en systematisch te handelen. Je gebruikt je inschattings- en beoordelingsvermogen, maakt zorgvuldig keuzes, gebruikt je kennis en vaardigheden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan wat de leerling, collega … van jou verwacht of vraagt. Je stelt een doel, mikt op een welbepaald resultaat. Aan de andere kant is de pedagogische werkelijkheid complex en dynamisch. Dat komt omdat ze over mensen gaat en niet over dingen of producten. Bovendien kan je nooit helemaal zeker weten of je inschatting, je oordeel ook helemaal terecht was. Dat kan alleen maar blijken uit het vervolg.” Bekijk de video of beluister de podcast:

Koester de kwetsbaarheid in je professionaliteit