COV-congres 2013

COV Congres 2013 logo
Communicatie is in onze maatschappij een zaak van primordiaal belang. Tien jaar geleden al werd het woord ‘perceptie’ door de krant De Standaard uitgeroepen tot woord van het jaar. ‘Nooit stond het begrip imago zo centraal’, schreef de krant toen. Vandaag is dat niet anders. Vooral vakbonden lijken het moeilijk te hebben om door middel van hun communicatie naar buiten toe het imago te creëren dat ze ook werkelijk willen uitdragen. Een imago dat een spiegel is van de interne visie en werking. Daarom wilde het COV op zijn congres in november 2013 nadenken over de manier waarop onze organisatie intern en extern communiceert. Met de eigen leden en met de publieke opinie. Met de minister en met de ouders aan de schoolpoort. Met de COV-besturen en met de leerlingen. 
Communiceren is niet altijd eenrichtingsverkeer. Het is ook luisteren naar de gesprekspartner. Open staan voor impulsen zonder de eigen waarden te verloochenen. Een evenwicht zoeken tussen informeren en formeren, tussen dialoog en overreding. Van binnen naar buiten en terug. 
Het middenkatern van Basis 2 van 9 februari 2013 werd volledig in beslag genomen door een oriëntatietekst ter voorbereiding van het congres. In kringen, regio’s en provincies werd de tekst gelezen en werd erover gereflecteerd. De krachtlijnen die daaruit voortvloeiden werden op het zevende algemeen congres van 22 en 23 november 2013 besproken, geamendeerd en goedgekeurd. In Basis werd uitgebreid verslag gedaan van de discussies en workshops die het congres kleurden.