COV-congres 2008

COV Congres 2008 stemming bureau
Op 21 en 22 november 2008 congresseerden meer dan 300 COV-leden in het conferentiecentrum Ol Fosse d’Outh in Houffalize. Het thema: Groeikracht voor de toekomst. De inzet van het congres was niet alleen het uitstippelen van een visie op het onderwijsbeleid in Vlaanderen, maar ook - en vooral - de toekomst van de onderwijsbond zelf. In oktober 2008 gaven de leden van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) hun leiding de toestemming om met het COV gesprekken op te starten over het oprichten van één grote ACV-onderwijscentrale. In Houffalize legde ook de COV-leiding die belangrijke vraag voor aan haar leden.
Voorafgaand aan het congres was het ontwerp van de krachtlijnen reeds in Basis 17 gepubliceerd en hadden  kringen, regio’s, provincies, commissies en sectorcomités gelegenheid gehad de tekst te bespreken en te amenderen. Ook op het congres werd er nog ernstig gediscussieerd over de inhoud van de krachtlijnen die globaal in twee groepen konden worden ingedeeld: Een eerste groep krachtlijnen handelde over de fundamenten van het onderwijssyndicalisme op zich en in relatie tot een veranderende wereld. Een tweede  groep gaf op negen terreinen krachtige impulsen voor een te voeren onderwijsbeleid.
De definitieve versie van alle krachtlijnen verscheen in het januarinummer van Basis. De COV-raad had op dat moment ook een beslissing genomen over de amendementen die op het congres meer dan 40 %, maar minder dan 2/3 van de stemmen behaalden.
Belangrijk op dit congres was de intentieverklaring waarin aan de aanwezige leden gevraagd werd of ze akkoord konden gaan met het “onmiddellijk opstarten van besprekingen met het oog op het oprichten van één nieuwe onderwijscentrale in de schoot van het ACV.” De intentieverklaring werd met ruime meerderheid goedgekeurd.