COV-congres 2003

COV Congres 2003 start podium
In 2003 stond het COV-congres in het thema van “Inspraak, Samenspraak, Basisweefsel met toekomst”. Op basis van de discussietekst “Verbonden rond de school” en de debatten die erover gevoerd werden op lokaal en provinciaal niveau, werden krachtlijnen opgesteld die voorstellen bevatten om de inspraak, de samenwerking en de verbondenheid op alle onderwijsniveaus te verbeteren. Aanvullend verschenen in Basis een aantal thematische bijdragen die uitnodigden tot reflectie. 
Tijdens het COV-congres van 28 en 29 november 2003 in Houffalize hebben bestuursleden en militanten vanuit elk provinciaal verbond, de COV-werking van de voorbije vijf jaar geëvalueerd en op basis van de aangepaste krachtlijnen het COV-beleid richting gegeven voor de komende vijf jaar.
Inspraak, samenspraak, in samenspraak… basisweefsel met toekomst… daar gaat het om. Betrokkenheid bij het schoolbeleid, erkenning van de professionaliteit en de eigenheid van de teamleden… zijn onmisbaar voor een school met toekomst. Participatie is een must, maar ook een recht. Daarom alleen al moet er actief werk van gemaakt worden.