Overheidspersoneel zwaar aangepakt

15-10-2016 Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt

Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt

De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. 
Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet. Bij het begin van de legislatuur heeft de regering  beslist dat ze over regeerperiode 550 miljoen euro zou halen door de 'redesign' van de federale overheid. Dit is ondertussen een stevige farce.
De hervorming van de ziektepensioenen moet ervoor zorgen dat langdurig zieken aangepast werk krijgen en niet meer op pensioen gesteld worden. Dat idee is niet nieuw. Alleen is men er nog nooit in geslaagd om voldoende aangepaste jobs te vinden voor personeelsleden die lichamelijk ongeschikt zijn. Werden die jobs nu wel gevonden, net nu de tewerkstelling in de openbare sector onder druk staat en de werkdruk overal wordt opgevoerd? Of wordt het gewoon een besparingsoperatie waarbij langdurig zieken het voortaan met veel minder moeten doen? Dat zou totaal asociaal en onaanvaardbaar zijn.
NMBS en militairen worden koud gepakt door de verhoging van de pensioenleeftijd. 
De in de media aangekondigde ingrepen in de voordelige pensioenbreuken gaan in tegen eerder aangegane engagementen. Mocht de regering aangegane verbintenissen niet respecteren dan zou dit voor de zoveelste keer de geloofwaardigheid van het sociaal overleg volledig ondermijnen.
Tegelijk hebben we grote vragen bij de enveloppe uitgetrokken voor de financiering van de zware beroepen. Op dit ogenblik is daarover geen duidelijkheid. In de pers is er voor de openbare sector sprake van 16 miljoen euro. Dit lijkt geen reële marge te bieden om tot een inhoudelijk afdoende regeling te komen. We zullen de minister van Pensioenen hierover zo snel mogelijk interpelleren.
ACV Openbare Sector (openbare diensten, onderwijs en overheidsbedrijven) zal de komende dagen de situatie evalueren en haar verdere strategie bepalen.
Lees hier het persbericht van ACV Openbare sector.