Grond r/v echten

COV-grondvechten-cartoonCOV-onderwijsloopbaan-salami
Het staat klaar en duidelijk in artikel 23 van de Belgische grondwet: “Iedereen heeft het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen.”
Ondanks deze garantie bezondigen onze federale en Vlaamse regeringsleden zich systematisch aan de afbraak van onze arbeidsomstandigheden. ‘De crisis oplossen’ is geen excuus om het geld te zoeken bij ambtenaren, werknemers, werklozen, zieken en gezinnen terwijl anderen via ondoorzichtige belastingconstructies de dans ontspringen.

Mist-spuiende eufemismen

Het is duidelijk dat de federale begrotingsmaatregelen weer diep snijden (lees meer in Basis 5). Een concrete nota ontbreekt tot nu toe dus de totale impact kunnen we nog niet inschatten. Ondertussen proberen ministers ons te sussen met mist-spuiende eufemismen. Een kleine test: 
“Evenveel pensioen”
  • Hetzelfde pensioenbedrag als vandaag maar je werkt er wel meer maanden/jaren voor.
  • Hetzelfde pensioenbedrag als vandaag en je werkt er evenveel voor als vandaag.
  • Hetzelfde pensioenbedrag als vandaag maar via de ‘harmonisatie’ van de diplomabonificatie betaal je vooraf zelf een deel. 
 “Harmonisering van de pensioenen”
  • Pensioenbedrag openbare sector verlagen tot pensioenbedrag privé zonder het geheel van tweede of derde pensioenpijlers in rekening te brengen.
  • Pensioenbedrag van de privépensioenen verhogen tot het pensioenbedrag openbare sector zonder een tweede of derde pensioenpijler te voorzien.
  • Besparingen realiseren op basis van scheefgetrokken vergelijkingen zodat de voordelen voor iedereen, in de openbare sector maar ook in de privé, systematisch afgebouwd kunnen worden.
“Onderwijsloopbaan”
  • Een ondeelbaar geheel van ‘billijke arbeidsvoorwaarden’, ‘billijke beloning’  en pensioen.
  • Een ten allen tijde aanpasbaar geheel door middel van flexibele maatregelen.
  • De loopbaan van een beroepsgroep waar zowel federale als Vlaamse regering elk op hun eigen eiland kunnen ingrijpen en op besparen naar believen, met de bewezen effectieve salamitactiek.
Bedrogen
Het onderwijspersoneel voelt zich bedrogen. Logisch! Het is telkens afgeven en niets in de plaats krijgen. Al jaren worden maatregelen beloofd die het beroep aantrekkelijker moeten maken. Ondertussen hollen afwisselend federale en Vlaamse regeringsmaatregelen de loopbaan verder uit. Er was de afschaf van de TBS voorafgaand aan het rustpensioen, de hervormingen in de pensioenen, de omvorming loopbaanonderbrekingen, afschaf aanmoedigingspremie, de indexsprong, de wijzigingen in de werkloosheidsreglementeringen,  … 
Toch schrijft de Vlaamse Regering in haar goedgekeurde startnota voor het loopbaandebat  dat de onderwijsloopbaan een ondeelbaar geheel van ‘billijke arbeidsvoorwaarden’, ‘billijke beloning’  en pensioen is …  Wel Vlaamse regering, neem daadwerkelijk je verantwoordelijkheid. Overtuig ook je federale collega’s. Stop samen de afbraak van de onderwijsloopbaan!

Onrust

Onze eerste acties  waren een waarschuwing en een sterk signaal aan premier Michel en zijn regering. Er moeten andere fiscale keuzes worden gemaakt! Sociaal overleg is meer dan spreken over punten en komma’s! Er is nood aan toekomstgericht onderhandelen over stabiele en billijke arbeidsvoorwaarden. Alleen zo is werkbaar werk mogelijk. Als de regering geen antwoorden geeft, is de sociale vrede niet meer gegarandeerd.
Marianne Coopman
(hoofdartikel uit Basis-5)