Eerste actie bij minister Bacquelaine

COV-eerste-actie-bij-bacquelaine
Vanochtend trok het COV met een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten naar het kabinet van minister Bacquelaine van Pensioenen. We kloegen er de aanpak van de federale regering van het dossier van de overheidspensioenen aan, en drukten op de grote onduidelijkheid en onrust bij het onderwijspersoneel. 
Salaris, werkvoorwaarden en pensioen maken één en ondeelbaar geheel van de onderwijsloopbaan. Als de regeringsbeslissingen worden uitgevoerd, betekent dit een kaakslag voor de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan. We blijven zeer #bezorgd en volgen het dossier nauwgezet op.
Tijdens het contact met minister Bacquelaine werden volgende punten besproken:
  • De minister van Pensioenen garandeert ons dat er geen vermindering zal zijn van het pensioen waar het personeel in de openbare sector kan op uitzien. Dat is onder meer van belang voor de kwestie van de diplomabonificatie.
  • De voordelige pensioenbreuken worden niet zomaar stopgezet. De minister bevestigt dat dit geen budgettaire maatregel is (vandaar dat hij voor de regering ook ‘pro memorie’ is genoteerd). Wel zou de regeling worden geactualiseerd en billijker gemaakt. Deze problematiek is gekoppeld aan de kwestie van de zware beroepen die wordt behandeld in het Nationaal Pensioencomité. De vakbonden willen hierover voor het groot verlof duidelijkheid.
  • De sociale akkoorden inzake vervroegde uitstapregelingen worden gerespecteerd zoals die vandaag bestaan.
  • Het zogenaamde pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid wordt niet zomaar afgeschaft. De minister wil deze kwestie onderzoeken om schrijnende situaties weg te werken. Er moet dus een behoorlijk alternatief worden uitgewerkt.
  • Voor het contractueel overheidspersoneel komt er een aanvullende pensioenregeling. Voor de federale overheid heeft de regering een budget voorzien dat zal toelaten om een degelijke regeling van ten minste 3% te concretiseren, met ruimte voor een ‘backservice’ voor de prestaties van het verleden.
Meer in het algemeen garandeert de minister van Pensioenen de vrijwaring van alle verworven rechten. Hij heeft ook heel duidelijk gezegd dat hij voor deze kwesties het sociaal overleg ten volle wil laten spelen.
 
Morgen worden in het Nationaal Pensioencomité de werkzaamheden rond de problematiek van zware beroepen verdergezet. 
Wij blijven in deze hele kwestie #bezorgd en #geëngageerd. Wij zullen er ook over waken dat de minister van Pensioenen zijn engagementen nakomt. We zullen de situatie voortdurend evalueren en waar nodig verder druk uitoefenen met acties. 
We verwachten dat de toezeggingen van minister Bacquelaine ook formeel op papier worden gezet. Het vertrouwen van het onderwijspersoneel is momenteel bijzonder klein.
Wij houden je verder op de hoogte.