Kwaliteitsvol werken

COV-het-verschil-maken
De totaliteit van de opdracht in het basisonderwijs moet haalbaar georganiseerd worden. Alleen zo kunnen leraren alle kinderen maximale kansen geven om de einddoelen basisonderwijs te halen. Dit pleidooi wordt nogmaals versterkt door onze COV-enquête over de toezichten. Daarin pleit de meerderheid van onze leden niet voor het afschaffen van het toezicht houden. Ze beseffen de pedagogische waarde van deze taak. Al maakt het de opdracht nog zwaarder.

De totaliteit moet haalbaar zijn 

Onze leden willen kwaliteitsvol werken om het basisonderwijs te versterken. Er moet nagedacht worden over de opdracht en de organisatie. Vandaag kan je met het M-decreet en de toenemende maatschappelijke druk op basisonderwijs van een leraar niet meer verwachten dat hij én maximaal voor de klas staat, én professionaliseert, én overlegt met de ouders, het zorgteam, zijn collega’s, én buiten die 26 lesuren ook nog eens kindgericht bezig is tijdens de toezichten, de middagbewaking opgesolferd krijgt, de naschoolse sport moet organiseren én alle voorbereidingen én naverwerking doet van de dagelijkse lessen. Willen we de kwaliteit van ons basisonderwijs verhogen, dan moeten de kindgebonden uren in de opdracht naar omlaag, de uren overleg en professionalisering naar omhoog en moet er dus meer omkadering komen. Zolang daar geen geld voor is, zal de werkdruk van leraren zeer hoog blijven en zullen kinderen uit de boot vallen.

Actieplan basisonderwijs

Met het actieplan basisonderwijs worden we alvast uitgenodigd om na te denken over wat echt belangrijk is voor de toekomst van het basisonderwijs en hoe die opdracht vorm gegeven kan worden. Een strategisch en budgettair investeringsplan over de legislaturen heen. Daarin zullen afspraken staan die leiden tot de versterking van het basisonderwijs. Via een advies in de Vlor kunnen alvast ideeën worden aangereikt. Leidraad voor die input zijn de tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs (1). Wat betekenen de voorstellen voor de leerling, het schoolteam en de organisatie?

Zoeken naar draagvlak

Het is sterk van minister Crevits om de adviesvraag te laten vertrekken vanuit het resultaat van de strategische verkenning over ‘de eigenheid van het basisonderwijs’. Aanleiding voor deze strategische verkenning waren de maatregelen basisonderwijs die onsamenhangend ingebed werden in de hervorming van het secundair onderwijs. We betwisten hiermee niet de zorg voor een sterk basisonderwijs maar wel de werkwijze en de onderbouwing van de maatregelen. Alle onderwijsactoren onderschrijven het resultaat van de strategische verkenning. Deze is toekomstgericht, pedagogisch samenhangend en wetenschappelijk ondersteund. Dit zijn belangrijke troeven. De politieke beslissingen die uiteindelijk genomen worden, moeten garanderen dat het algemeen belang voorop staat en dat er een draagvlak is. Dit kan alleen op basis van gedegen informatie, na een grondig publiek debat en sociaal overleg.

Onderwijsdecreet XXVII

Toch kreeg met het lezen van het voorontwerp van onderwijsdecreet XXVII (2) ons vertrouwen in een plan basisonderwijs alvast een flinke knauw. Een aantal van de maatregelen uit het plan secundair onderwijs worden alsnog mordicus doorgedrukt. Onbegrijpelijk. De geplande maatregelen over meertaligheid, getuigschrift basisonderwijs, gevalideerde toetsen … staan haaks op de uitgangspunten of de organisatorische mogelijkheden van het basisonderwijs. We betwisten niet de onderliggende bedoelingen van de maatregelen maar wel de uitwerking. We zullen onze argumenten op tafel leggen. In het plan basisonderwijs zullen we alternatieven aanreiken die leraren de kans geven om in de totaliteit van hun opdracht kwaliteitsvol te werken. We blijven geloven in constructief samen denken. We willen hierin niet bedrogen worden!
Marianne Coopman
Algemeen secretaris

(Hoofdartikel uit Basis-1)

(1) ‘Advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’, 16 september 2015, www.vlor.be (adviezen)
(2) De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2016 het voorontwerp van onderwijsdecreet OD XXVII goed. Zie www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering (beslissingen).