Werkdruk leraar ligt te hoog

persmoment-hetgrotetijdsonderrzoek-180919
Een leraar in het basisonderwijs werkt tijdens een lesweek bijna 50u. Dat blijkt uit de resultaten van het grote tijdsonderzoek dat minister Crevits liet uitvoeren.
Het COV is blij dat meer dan 3000 leraren basisonderwijs een week lang hun tijdsbesteding minutieus hebben geregistreerd. 
De cijfers tonen aan dat een leraar in het basisonderwijs tijdens een lesweek bijna 50u werkt. De werkdruk ligt met andere woorden veel te hoog. Tijdens de vakantie – het onderzoek bevroeg ook de activiteiten van de leraars tijdens de krokus- en paasvakantie – is die leraar ook nog eens deeltijds aan het werk. Alles bij elkaar beschouwd werkt een leraar in het basisonderwijs een halve dag per week te veel. 
Beweren dat een leraar alleen maar moet les geven is ook veel te kort door de bocht, zo blijkt uit het onderzoek. In totaal gaat enkel 1/3 van de werktijd naar het lesgeven zelf. Samen met de voorbereiding van de lessen, het verbeteren van oefeningen en toetsen en enkele lesvervangende activiteiten, betekent dit dat een leraar basisonderwijs gemiddeld slechts 60% van zijn werktijd kan besteden aan zijn kernopdracht. Gemiddeld een halve dag per week gaat op aan administratie. Elke week. Ook in de vakanties. Ook opvang voor en na schooltijd en toezichten tijdens speeltijd en middagpauze, nemen aanzienlijk wat tijd in beslag (meer dan 2u per week als je het bekijkt over het hele kalenderjaar).
De resultaten van het onderzoek bevestigen wat het COV al langer wist: leraren in het basisonderwijs werken hard. Heel hard. Ze verdrinken in de administratie en houden voor- en na school en tijdens hun pauzes toezicht op de speelplaats of in de refter. Bovendien laat de job hen ook tijdens de vakanties niet los. 
Marianne Coopman: “Samen met de cijfers uit het ziekterapport en de werkbaarheidsmonitor hopen we dat dit onderzoek ook de laatste sceptici doet inzien dat ons onderwijs en onze leraren beter verdienen. Besparingen kunnen niet meer. Meer omkadering en minder administratie, daar moet onze overheid op in zetten om de werkbaarheid en de aantrekkelijkheid van de job te vergroten en zo de kwaliteit van ons onderwijs ook voor de toekomst te garanderen.”
Enkele cijfers: 
Over een volledig kalenderjaar bekeken (dus inclusief de vakantieweken) werkt een voltijdse leerkracht in het basisonderwijs gemiddeld 41u11’ per week.
Over een volledig kalenderjaar bekeken, besteedt de leerkracht BaO gemiddeld slechts 60% van de werktijd aan zijn kernopdracht (lesvoorbereidingen en verbeterwerk; lesgeven en lesvervangende activiteiten).
Een leraar in het basisonderwijs werkt bijna 50u per week in een lesweek! En dan nog eens bijna parttime (16u30’) in een vakantieweek. (krokus- en paasvakantie werden in het onderzoek meegenomen)
Hoe groter de klasgroep, hoe groter de werktijd van de juf of meester (hier in uren berekend over een heel kalenderjaar):
 • < 10 lln: 40u18’
 • 10-20 lln: 41u04’
 • > 21 lln: 41u33’
Leerkrachten in het basisonderwijs halen veel voldoening uit hun werk. 46,2 tot 50,8% van hun werktijd krijgt de hoogste score voor voldoening (6 of 7 op 7). Lesgeven is de favoriete werktaak van de leerkracht. Maar ook het bijwonen van een les van een collega, intervisie en overleg scoren hoog (5,6 op 7).
 In haar actieplan “Basisonderwijs in de lift” dringt het COV aan op een strategisch plan basisonderwijs met een financieringspad over de legislaturen heen.  Het COV wil: 
 • Meer middelen voor en een betere omkadering van het kleuteronderwijs
 • Een realistische aanpak van het M-decreet waarbij elke juf en elke meester in de klas de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om voor elk kind goed onderwijs te voorzien
 • Tijd én ruimte voor overleg
 • Een betere omkadering van het schoolteam

  Marianne Coopman
  Algemeen secretaris COV