COV tevreden over de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen

20180223 COV tevreden over CAO
COV tevreden over uitkomsten CAO-onderhandelingen
Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs is tevreden over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen en zal de inhoud ook verdedigen bij zijn achterban. Niet alleen mag het onderwijspersoneel de volgende jaren rekenen op een lineaire loonsverhoging van 1,1%, zodat er gelijke tred wordt gehouden met de lonen van de privé-sector, maar ook het pakket maatregelen dat onderhandeld werd voor tijdelijke en startende leraren, komt op veel punten aan de noden van het werkveld tegemoet.
Een cao onderhandelen is altijd een zoeken naar evenwichten, zeker in onderwijs. We zijn blij dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer zijn verlopen en er een breed gamma aan maatregelen op een consensus konden rekenen. 
Aanvangsbegeleiding
Het recht van startende leraren op aanvangsbegeleiding, de plicht ook van die starters om erop in te gaan als die begeleiding wordt aangeboden, zijn voor ons een belangrijke inhoudelijke stap in de goede richting om de praktijkschok die vele starters ervaren, te verzachten.
Werkzekerheid voor starters
Maar ook de maatregelen die in de cao vervat zitten om de werkzekerheid van starters en tijdelijke leraren te vergroten, kunnen op onze volle steun rekenen. We geloven dat een tewerkstellingsgarantie voor een volledig werkjaar het beroep aantrekkelijker zal maken. Een goede werking van het lerarenplatform zal scholen bovendien meer ademruimte geven in drukke tijden. 
We zijn ook tevreden met de manier waarop de TADD, dat wil zeggen de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vervroegd wordt. Samen met de extra middelen voor beleidsondersteuning en professionalisering versterkt dit de schoolbesturen om hun verantwoordelijkheid te nemen en starters beter te coachen, te beoordelen en kansen te geven.
Stabiele teams en loonsverhoging
Het vervroegen van de vaste benoeming en het mogelijk maken van benoemingen voor leraren die nu in langdurige vervangingsopdrachten tewerkgesteld zijn, zijn belangrijk om de stabiliteit van de teams in onze basisscholen te verzekeren. Een stabiel team dat samen en in vertrouwen een constructieve dynamiek kan ontwikkelen, staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs.  
De onderwijsvakbonden blijven erbij dat de overheid een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. Een loonsverhoging die ervoor zorgt dat de lonen in onderwijs gelijke tred blijven houden met die van de privé-sector, komt dan ook niets te vroeg.
Marianne Coopman, Algemeen secretaris COV