Belangrijk signaal voor kleuteronderwijs

170403 Opinie Basis in de lift
Marianne Coopman, algemeen secretaris COV: “In maart 2017 overhandigde het COV zijn plan basisonderwijs aan minister Crevits onder de titel “Basisonderwijs in de lift”. Samen met de sociale partners werd tijdens de volgende jaren het plan verfijnd. Uiteindelijk werd het een investeringsplan van 1,8 miljard euro dat op Valentijnsdag aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement werd voorgelegd. Voor de sociale partners was het duidelijk: de tijd van debatteren was voorbij. Er werd engagement gevraagd. Zodat eender welke volgende Vlaamse regering niet anders zal kunnen dan investeren in basisonderwijs. De staking van 20 maart zette nog meer druk op de ketel.”
Vandaag stemde het Vlaams parlement ‘eindelijk’ gelijke werkingsmiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Dit is een historische omwenteling. Ook werd een resolutie gestemd waarin een zeer concrete opdracht staat voor de volgende Vlaamse regering: versterking in de klas via zorgondersteuning en meer kinderverzorgers, meer administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning voor de schoolleider, en voor heel het onderwijs extra gekleurde middelen om het Nederlands te versterken en een mogelijke bijsturing van het M-decreet.
Marianne Coopman: “Het COV is blij met de gelijke werkingsmiddelen in heel het basisonderwijs. Het is een belangrijk signaal op het einde van deze legislatuur. Ook de gestemde resolutie bindt de partijen politiek om ook na 26 mei het plan basisonderwijs te realiseren. We zullen nauwgezet toekijken op de afspraken in het volgende Vlaamse regeerakkoord en de verdere uitwerking ervan. Essentieel is dat de bijhorende budgetten verduidelijkt worden en voldoende zijn om echt kwaliteitsvol basisonderwijs voor iedereen te kunnen realiseren.  Het plan basisonderwijs van de sociale partners blijft onze leidraad.”
Marianne Coopman
algemeen secretaris COV