Politieke partijen wakker geschud

Cover Basis 3 2019
Onderwijs staakte op 20 maart. “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft.” Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen. De stakingscijfers bewijzen het: de noden zijn torenhoog en overduidelijk. Ons signaal is gehoord. Diezelfde dag nog stemde het Vlaams Parlement een motie over het basisonderwijs.
Fenomenaal sterk signaal! 
In de basisscholen van onze COV-vakbondsafgevaardigden staakten 6 op de 10 leraren. Dat is fenomenaal. Een heel aantal scholen sloten de deuren door de staking. Anderen zorgden voor opvang. We kregen massaal reacties van kinderverzorgers, directeurs, leraren uit het (buiten)gewoon basisonderwijs. Zij kozen op 20 maart voor een hard actiemiddel. Onderwijspersoneel zal niet snel naar het stakingswapen grijpen. In heel wat scholen die niet deelnamen zijn vooraf scherpe debatten gevoerd. Ook op de stakingsdag stond heel wat personeel dat wel onze eisen onderschrijft uit plichtsbewustzijn voor de klas. Geplande activiteiten wilden ze laten doorgaan. Kinderen wilden ze niet in de steek laten
Een belangrijke doorbraak
Ons sterk signaal was nodig! Deze onderwijsstaking heeft de Vlaamse politieke partijen wakker geschud. Na een heftig parlementair debat bereikte minister Crevits op onze stakingsdag een akkoord over een motie basisonderwijs. Dit is voor het COV een belangrijke doorbraak. Met een stemming van 100% engageerden de regeringspartijen CD&V, N-VA, Open Vld, en de oppositiepartijen sp.a en Groen zich om onmiddellijk en zeer concreet aan het werk te gaan in de commissie onderwijs. Zo zullen er alsnog maatregelen voor basisonderwijs kunnen worden afgesproken die de volgende regering moet uitvoeren.
Budget op tafel
De politieke partijen ondersteunen hiermee het plan basisonderwijs  waarover alle sociale partners het eens waren. In de motie staan maatregelen die het werken in de klas versterken via zorgondersteuning en meer kinderverzorgers, die de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs optrekken en die voorzien in betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning voor de schoolleider. Belangrijk voor ons is dat er duidelijkheid komt over het budget voor deze maatregelen. We zullen dit nauwgezet toetsen aan het toekomstplan basisonderwijs dat we met de sociale partners maakten. Als blijkt dat deze motie niet leidt tot voelbare investeringen bij de start van de volgende regering weten we nu al dat al onze leden bereid zijn tot straffere acties! Het geduld is op! 
Uitdagingen te over(*)
Debatten over onderwijs en werkbaar werk zijn er genoeg geweest. Ook de bouwstenen uit het tijdsonderzoek liggen op tafel. Aan de prestatieregeling zal gesleuteld moeten worden. Een kind weet waar het schoentje wringt. De noden zijn duidelijk. Welke partij ook de minister van onderwijs levert, ze moet nu al het engagement durven nemen om een einde te maken aan de onderfinanciering van het basisonderwijs en voluit te gaan voor investeringen. Kwaliteitsvol basisonderwijs garanderen kan alleen door het uitrollen van een duurzaam investeringsplan over de legislaturen heen. Basisonderwijs heeft het nodig. #daaromstaaktonderwijs.
(*)We willen af van:
 • Toenemende maatschappelijke druk die kwaliteitsvol, vormend onderwijs beknot
 • Massaal en onbetaald overwerk door de overladen opdracht van de leraar
 • De druk op de kernopdracht van de leraar door de vele bijkomende taken
 • De historische onderfinanciering
 • Langer werken met verlengde loopbaan tot 67 zonder maatregelen voor werkbaar werk
 • Uitholling pensioenen, het niet erkennen van onderwijs als zwaar beroep
 • De uitvoering van het M-decreet zonder voldoende ondersteuning in de klas
 • Stijgende ziektecijfers door de zware mentale en emotionele belasting
 • Directeurs die bezwijken
 • Kleuteronderwijs dat kreunt onder de te beperkte middelen
 • Lerarentekort en massale uitval bij starters
Marianne Coopman
Algemeen secretaris 
(Hoofdartikel uit Basis-3 2019)