Onderwijsassistenten zijn niet de oplossing

COV Houten blokkenconstructie
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil onderwijsassistenten mee in de klas om de werkdruk voor leraren te verlagen. Het COV kijkt liever naar andere oplossingen. 
Werkdruk
De werkdruk van onze leraren is immens hoog. Maar het invoeren van onderwijsassistenten zal hier weinig aan veranderen. De taken van een leraar kunnen niet in stukjes worden gehakt. Het verbeteren van taken en toetsen bijvoorbeeld geeft een leraar inzicht in het leerproces dat een leerling doorloopt. Zo’n opdrachten kunnen moeilijk uit handen genomen worden. Pedagogische taken horen bij uitstek tot het takenpakket van een leraar. Laat ons daar alstublieft niet aan raken. Andere administratieve taken kunnen beter opgevangen worden door de uitbreiding van de gehele administratieve omkadering van de school. Afwezigheden noteren, het uurrooster van oudercontacten regelen, bewakingen verdelen, … Daar hebben we geen onderwijsassistenten voor nodig. 
Buitenland
Voorbeelden uit het buitenland, bijvoorbeeld bij onze noorderburen, leren ons dat vooral schoolbesturen en overheden de onderwijsassistenten genegen zijn. Ze zijn immers minder duur dan een goed opgeleide leraar. Het is in praktijk een goedkope oplossing voor het lerarentekort dat in Nederland erg nijpend is. 
En ook al beweert Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten stelligste dat het niet de bedoeling is om leraren te vervangen, toch zet het met dit voorstel de deur open voor een onderwijs dat niet langer vorm gegeven wordt door lerarenteams die autonoom en vrij onderwijzen. De stap naar een leraar die louter uitvoerder is, is dan nog maar klein. 
Versterking van de kinderverzorging
De kans is klein dat het takenpakket van een onderwijsassistent een volledige opdracht in één school zal garanderen. Moeten we dan een bijkomende opleiding in het leven roepen voor een job die weer leidt tot versnipperde opdrachten?
Waar het COV wel een kans ziet, is in het uitbreiden van de uren kinderverzorger. In de kleuterklas zijn ze ondertussen een onmisbare maar nog steeds te weinig aanwezige hulp. Ook in het  lager onderwijs kunnen zij een rol opnemen. Bijvoorbeeld voor het doen van bewakingen, reftertoezicht, verzorging van een leerling die dat nodig heeft. Op die manier kan er ook een einde komen aan de nu al te versnipperde opdrachten van de kinderverzorgers in onderwijs.
Nepoplossing
Het COV erkent dat de tijd van 1 klas 1 leraar voorbij is. De toekomst is aan professionele onderwijsteams met diverse profielen die samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en dankzij een goede opleiding en degelijke werkomstandigheden een waarborg zijn voor kwaliteitsvol onderwijs. 
Marianne Coopman: "Onderwijsassistenten invoeren is als een slecht doekje voor het bloeden. Het pakt de planlast en de werkdruk niet ten gronde aan. Daarbij zullen de grote uitdagingen voor onderwijs niet opgelost worden met het invoeren van onderwijsassistenten. Wel door het aantrekken en waarderen van sterke profielen in een onderwijs waar werkbaar werk geen leeg begrip is."
Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV