M-decreet mogelijk maken = verantwoordelijkheid regering

persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
 Vandaag wordt een school veroordeeld omdat die zich niet in staat achtte een kind met specifieke zorgnoden de nodige ontwikkelingskansen te bieden. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, wil zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier. Wel stelt het vast dat in alle berichtgeving de verantwoordelijkheid voor het realiseren van inclusief onderwijs doorgeschoven wordt naar de school zelf. Bovendien grijpen organisaties zoals GRIP het vonnis aan als precedent en als een “wake-upcall voor scholen die het niet zo nauw nemen met het recht op inclusief onderwijs". (Belga bericht). Het vonnis voor deze ene school wordt zo een vonnis voor alle scholen die dag na dag op de toppen van hun tenen staan.
Dit is de omgekeerde wereld. Zelfs al spreekt de rechter de Vlaamse gemeenschap vrij in dit specifieke geval, dan nog is het in de eerste plaats aan de overheid om ervoor te zorgen dat elke school voldoende middelen, personeel en expertise heeft om het M-decreet voor elk kind waar te maken.
Dat is vandaag niet het geval. Het water staat onze leraren aan de lippen. Er moet versterking komen in de klas en voor de organisatie van de school. Het basisonderwijs is al jarenlang onder-gefinancierd. Het COV heeft het tot vervelens toe geschreven: het basisonderwijs heeft nood aan een duurzaam investeringsplan dat over verschillende jaren heen moet uitgerold worden.
Het huiswerk van de sociale partners is er. Ze overhandigden het vorige maand aan minister Crevits. Het is een duidelijk en omvattend toekomst plan dat investeringen vereist. Aanzienlijke investeringen, maar ze zijn echt nodig om voor meer dan 724.000 kinderen sterk en meer inclusief onderwijs waar te maken. Nu niet handelen voor het basisonderwijs is schuldig verzuim van de politiek.
Marianne Coopman
Algemeen secretaris