Verkiezingen met resultaat

COV-handen-samenwerken
Op plaatsen waar gemeenteraden de vorige jaren resultaat boekten in projecten waar burgers samen konden groeien, werden politieke partijen veelal beloond.
Thema’s als ondersteuning van onderwijs, zorg voor wie het moeilijk heeft, een duurzame mobiliteit, aangename en toegankelijke leefgemeenschappen stonden hoog op de agenda. De burger ging op zoek naar politici die daar een helder, oprecht en haalbaar antwoord op formuleerden.
Mensen zijn tot veel bereid. Op voorwaarde dat er zekerheden zijn, hebben werkenden er geen probleem mee dat afgesproken afhoudingen van hun salarissen opnieuw geïnvesteerd worden in de maatschappij. Er is een zeer breed draagvlak voor gezamenlijke inspanningen die ervoor zorgen dat ook de kinderen van wie het vandaag moeilijk heeft, morgen sterker in de maatschappij staan. Zodat ook zij kansen krijgen om mee te bouwen aan het gemeenschappelijk belang. Het is een beschermende gedachte voor ons eigen welzijn. Het is een beschermende gedachte voor onze toekomst. En elke stap in de goede richting, elk goed resultaat, geeft vertrouwen.

Toekomstperspectief
Lukt het de overheid niet om de juiste stappen te zetten en ons economisch en fysiek te beschermen dan neemt het vertrouwen af. Niet alleen lokaal, maar ook Vlaams en federaal. Kijk naar het pensioendossier. Vertrekkend vanuit de overtuiging dat onze pensioenen op lange termijn niet meer betaalbaar zouden zijn, hielden politici ons een drastische pensioenhervorming voor. Een pensioenhervorming met toekomstperspectief, zo werd ons beloofd. Helaas. De aanslepende debatten leverden ons niets meer op dan het afnemen van rechten, het verlengen van de loopbaan naar 67 en het beknibbelen van uitkeringen. Wat we zien en voelen zijn: toenemende werkdruk, stijgende ziektecijfers, de kop in het zand voor zware loopbanen en het achterwege blijven van een becijferd pensioenplan. Achteruitgang en blijvende onzekerheid. Verre van een toekomstperspectief!

Afkeer 
Onzekerheid doet burgers meer en meer afkeren van het gemeenschappelijk belang. En zo komen we in een neerwaartse spiraal. Daar waar mensen meer ontevreden zijn, stemmen ze vooral voor politici die ons een kleinere overheid, en lagere belastingen beloven (1). Onder het mom van efficiëntie zoeken die politici vooral steun bij private partners. De kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening waar u en ik recht op hebben, komt zo rechtstreeks in handen van bedrijven die op zoek zijn naar winst. Opbrengsten vloeien weg, meer en meer zelfs naar het buitenland, en worden niet meer ingezet voor het “algemeen belang”.

Waardevolle keuzes
Ook op het Europese niveau zien we dat landen die tegen de bezuinigingsdrang van de Europese commissie in durfden investeren in onderwijs, rechtsstaat, gezondheidszorg en infrastructuur, een sneller economisch herstel konden optekenen. Landen dus die het gemeenschappelijk belang en het welzijn van de burgers voorop zetten. Want burgers die zich gesteund voelen, zijn veerkrachtige burgers. Ze zijn tot veel bereid. 

Boodschap aan politici
Duidelijker kan de analyse voor onze politici niet. Gemeenschappelijke investeringen in onderwijs, infrastructuur of versterking van ons welzijn zijn investeringen die ons als samenleving gelukkiger en economisch sterker maken. Burgers zijn bereid om daarvoor te betalen. Dat heeft de afgelopen kiescampagne ons geleerd. 

Marianne Coopman
Algemeen secretaris
 
(hoofdartikel uit Basis-9, 2018)
(1) Heijne S., “Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u”, De Correspondent BV, (2018)