Huiswerk op tafel!

COV-stapel-papieren
20 september 2018. Samen met de onderwijsvakbonden en schoolbesturen overhandigen we minister Crevits ons huiswerk met berekende maatregelen om ons basisonderwijs te versterken. Een betekenisvolle stap vooruit. We zijn het eens over een voorstel van driesporenbeleid voor het basisonderwijs, startend in 2019 over een maximale periode van tien jaar. Ons plan is een stevig maar noodzakelijk investeringstraject.
 
Naar een driesporenbeleid
Er moeten bijkomende investeringen komen op drie gebieden: wat een leerling nodig heeft, wat een lerarenteam en de leraar nodig heeft en wat de beleidskracht en de schoolorganisatie van de basisschool versterkt. Deze drie sporen zijn de krachtlijnen die het COV op tafel legde. Zorg dat basisscholen voldoende omkadering hebben om het leren en onderwijzen te garanderen, dat elke school zich degelijk kan organiseren én dat er genoeg werkingsmiddelen zijn. Elk spoor is noodzakelijk om een voelbaar effect in de scholen en op de klasvloer te realiseren. De grote samenhang tussen de drie sporen maakt een duurzaam beleid in de scholen mogelijk.
 
Ja, de rekening is groot
Om het basisonderwijs degelijk te versterken en goed te omkaderen, is er volgens de sociale partners 1,8 miljard euro nodig, gespreid over 10 jaar. Een gigantisch bedrag. Maar in praktijk betekent het amper 2485 euro per leerling, over die 10 jaar, dus 248 euro per kind per jaar. 
Op 26 september nodigde de minister de vakbonden en schoolbesturen uit om het huiswerk te bespreken. Het COV begrijpt dat niet alle noden onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Daarom werd met de minister afgesproken om samen met de sociale partners een aantal verfijningen aan te brengen. Daarna start het huiswerk voor het parlement. Omdat bij vrijwel alle politieke partijen de wil aanwezig is om te komen tot een duurzaam plan basisonderwijs mag dit geen probleem zijn.
 
2019: 55 euro extra per leerling
Voor 2019 trekt de Vlaamse regering in haar begroting slechts 55 euro extra uit per leerling in het basisonderwijs om “uitstekend, democratisch en emanciperend onderwijs” te realiseren. Hoewel 40 miljoen globaal stevig klinkt, blijft het een druppel op een hete plaat. 40 miljoen dus om 2613 basisscholen, 46.000 leraren en 724.000 kinderen beter te ondersteunen. Dat is 55 euro per leerling. 30 miljoen daarvan kan besteed worden aan personeel. 669 lerarenjobs zijn dat. In lerarenuren uitgedrukt betekent dat 6 bijkomende uren voor een gemiddelde school van 289 leerlingen. Daar stopt voorlopig de ambitie van de regering.
 
Schraapbeleid
Basisonderwijs was financieel bij de start van deze regering geen prioriteit. Er waren geen regeerafspraken. En dus zocht minister Crevits, in samenwerking met de sociale partners, creatieve manieren om middelen bij elkaar te schrapen die ze prioritair aan het basisonderwijs toekende. Om meer ondersteuning in de klas te krijgen. Om alle directeurs een gelijk loon te geven en om directeurs ook sneller klasvrij te maken. Om de uitrol van het M-decreet beter te doen verlopen. Om startende leraren meer werkzekerheid te geven in het lerarenplatform. Ook het kleuteronderwijs kreeg al een zoethoudertje toegestopt maar wacht nog steeds op een gelijktrekking van de financiering. We waren blij met elk extraatje. Maar meer dan brandjes blussen is er niet gebeurd. De brandhaard blijft smeulen.
 
Als het maar een beetje goed is
Dit schraapbeleid staat in schril contrast met de voorstelling van de begroting voor het komende werkjaar. Daarin loofde minister-president Bourgeois uitvoerig het Vlaams onderwijs. “Het is de bodem waarop onze economische opgang, ons welzijn en onze welvaart kon gedijen”. “Daarom kunnen we ons wat onderwijs betreft”, zo stelt hij, “niet tevreden stellen met een zesjescultuur, met een houding van “als het maar een beetje goed is”. Onderwijs moet ambitie uitstralen.” Het COV is het daar helemaal mee eens maar moet vaststellen dat ronkende verklaringen aan het adres van onderwijs zelden gepaard gaan met krachtdadig optreden. Als minister-president Bourgeois van scholen, leraren, leerlingen en ouders verwacht dat ze ambitie uitstralen, dan is het aan de Vlaamse regering om het huiswerk dat voor onderwijs nu op tafel ligt, dringend af te maken.
 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris
 
(hoofdartikel uit Basis-8, 2018)