Een duurzaam plan basisonderwijs

COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Het COV waardeert de uitnodiging van minister Crevits van dit voorjaar om met de sociale partners rondetafelgesprekken te voeren over een plan basisonderwijs. De sociale partners leggen nu samen het huiswerk op tafel met een berekening van de investeringen die nodig zijn om ons basisonderwijs te versterken.
 
Kleuteronderwijzers, onderwijzers, schooldirecteurs geven via allerlei kanalen te kennen dat de werkdruk hoog is, en dat de omkadering en werkingsmiddelen ontoereikend zijn om de hoge verwachtingen naar de basisscholen in te lossen. In haar actieplan “Basisonderwijs in de lift” dringt het COV al jaren aan op een duurzaam plan basisonderwijs. Het moet krachtige hefbomen bevatten om met de uitdagingen van vandaag en morgen aan de slag te gaan en ons basisonderwijs veerkrachtig en slagvaardig te houden voor de toekomst. Er is dringend nood aan meer omkadering en meer ondersteuning op de klasvloer. Kinderverzorgers, administratief personeel, meer mensen in de klas, dat is wat het basisonderwijs nodig heeft. Op alle drie de sporen zijn dringend stappen nodig. Hierover zijn alle sociale partners het eens.
 
Het COV merkt duidelijk dat bij vrijwel alle politieke partijen de wil aanwezig is om te komen tot een duurzaam plan basisonderwijs. We verwijzen hierbij ook naar de hoorzittingen in het Vlaams Parlement over de voorstellen van resolutie over het versterken van directeurs en leerkrachten in het basisonderwijs.
 
Marianne Coopman: “Het COV begrijpt dat niet alle noden deze legislatuur kunnen worden aangepakt. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden, in overleg met de sociale partners. Het gaat om een tienjarenplan. We vragen vandaag wel een voelbare aanzet op de drie sporen en een engagement van verdere investeringen door de volgende Vlaamse regering(en). De gedane beloften dwingen de Vlaamse regering om verantwoordelijkheid te nemen. De sociale partners hebben hun huiswerk gemaakt en verwachten nu van de Vlaamse regering hetzelfde.”