Onderwijs in actie voor pensioen!

Affiche in actie voor ons pensioen

9 onderwijsvakbonden voeren als één blok actie tijdens betoging op 16 mei 2018

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB organiseren op 16 mei 2018 een intersectorale pensioenactie in Brussel. De 9 Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden roepen hun leden op om massaal deel te nemen aan de pensioenbetoging. De onderwijssector heeft in het recente verleden al zware klappen moeten incasseren als het over de pensioenen gaat. De vervroegde uitstapregelingen werden gereduceerd of afgeschaft, de pensioenleeftijd is stelselmatig verhoogd, het pensioenbedrag is kleiner geworden en de diplomabonificatie werd afgeschaft.
En nog is het niet gedaan! Er is het lopende debat over de zware beroepen. Wanneer onderwijs niet wordt erkend als zwaar beroep, dan betekent dit opnieuw nog langer werken voor minder pensioen. En wanneer de hele loopbaan als berekeningsbasis voor het pensioen wordt genomen, zal onderwijs opnieuw inleveren op het pensioenbedrag.
Door de verdere harmonisatie – lees: verdere afbouw van het onderwijspensioen – zal er ook in de toekomst nog ingeleverd moeten worden. En tot slot is er de dreiging van het puntensysteem. De koppeling van de pensioenen aan de economische en budgettaire situatie, zal nefast zijn voor een waardig pensioen op een redelijke leeftijd.
Stop het pensioengeknoei!