Knopen doorhakken voor omkadering directeur

15-02-02-Psychosociale-belasting
Het COV is blij met het onderzoek over stress en welbevinden van schoolleiders. Eindelijk wordt het probleem dat we al jarenlang aanklagen op scherp gesteld. Maatregelen kunnen niet meer uitblijven.
 
Schoolleider bepalend voor het schoolbeleid
Het belang van schoolleiderschap kan niet overschat worden, zo stelt het rapport. Niet alleen het Vlaams onderzoek, maar ook internationale rapporten onderstrepen dat directeurs bepalend zijn voor het beleid dat in een school al dan niet gerealiseerd wordt. Tegelijkertijd, of net daarom, is het burn-out risico bij directeurs groot. Want directeurs zijn in praktijk niet alleen beleidsmakers. Ze zijn ook manusje-van-alles. Omdat de meeste basisscholen geen voltijdse secretariaatsmedewerker hebben, staat de directeur ook in voor een deel van de personeels- en leerlingenadministratie, voor het onthaal, het beantwoorden van telefoons, praktische afspraken met ouders, …
Marianne Coopman: Directeurs spelen een cruciale rol in het bewaken en stimuleren van de onderwijskwaliteit maar verzuipen vandaag in het werk. Een betere omkadering en ondersteuning van de basisschool en zijn schoolleiders komt iedereen ten goede.
 
Knopen doorhakken
In de uitwerking van het plan basisonderwijs en in de werkgroep schoolleiderschap die in het kader van het loopbaanpact werd opgestart, moeten de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek grondig doorgenomen worden en moeten snel knopen worden doorgehakt. Een goed opgeleide, goed omkaderde en gemotiveerde directeur is bepalend voor de kwaliteit van zijn leraren(team) en op die manier indirect ook voor de leerprestaties en het welbevinden van de leerlingen. Minister Crevits heeft voor de paasvakantie de weinig extra vrije middelen op de begroting 2018 vooral toegewezen aan het basisonderwijs. Daarbij ontlast de minister de directeurs van de basisscholen verder van hun lesopdracht en wil ze allemaal op een gelijke manier verlonen. Een echt plan basisonderwijs is dit echter nog niet. Het zijn stapstenen in de goede richting.
 
Plan basisonderwijs
Het COV is uitermate tevreden dat de onderzoekers benadrukken hoe legitiem de eis voor meer ondersteuning is. Marianne Coopman: “Het COV pleit al jaren voor een betere omkadering van de directeur in het basisonderwijs. Alle onderwijspartners en nu ook dit wetenschappelijk onderbouwd rapport geven de vakbond gelijk. Wij vragen aan de Vlaamse regering om in het plan basisonderwijs ook werk te  maken van de versterking van het administratief, beleids- en pedagogisch ondersteunend personeel in de basisscholen.”