Bijsturing M-decreet lost problemen basisonderwijs niet op

COV-161209-M-decreet
Het COV heeft er van bij de aanvang op gewezen dat de invoering van het M-decreet gepaard moest gaan met bijkomende omkadering, ondersteuning en professionalisering. Tot nu toe is dat veel te weinig gebeurd. Het is goed dat politici nu bereid zijn om de toepassing opnieuw te bekijken en waar nodig bij te sturen. Het M-decreet mag voor onze leerlingen en voor de kwaliteit van ons onderwijs geen achteruitgang betekenen.
Daarnaast wil het COV ook sterk benadrukken dat met een bijsturing van het M-decreet het probleem van het basisonderwijs niet opgelost is. Marianne Coopman: “De profielen in de klassen zullen nog steeds erg divers blijven en het zal leraren nog steeds aan tijd ontbreken om te overleggen en constructief met collega’s samen te werken om een goede aanpak van alle leerlingen te kunnen garanderen. Kleuterscholen zullen nog steeds meer kinderverzorgers en meer werkingsmiddelen nodig hebben. Directeurs en schoolteams zullen blijven snakken naar een betere omkadering.”
Minister Crevits benadrukt in een reactie zelf dat het basisonderwijs een actieplan verdient met een betere financiering. Het COV kijkt er naar uit en verwacht dat ook de andere regeringspartners hier hun steentje aan zullen bijdragen.