Geef leraren meer ademruimte

Cartoon tijd voor overleg 2017 COV
De PANO reportage van 28 maart is duidelijk: ons basisonderwijs kraakt. Juffen en meesters vinden nauwelijks tijd om te ademen tijdens hun werkdag. De lesopdracht zelf wordt steeds complexer en daar komen telkens meer andere taken bovenop. Het COV bepleit vandaag nogmaals: Minister Crevits, negeer die noodkreet niet. Geef leraren ademruimte om hun job goed te kunnen doen!
 

Overlegtijd en meer handen in de klas

De PANO reportage toont de diverse samenstelling van een klas anno 2018. Veel van onze kinderen verdienen en krijgen extra zorg of aandacht. Maar ook kinderen zonder een bijzondere nood moeten gekoesterd worden. Juffen en meesters worden elke dag in hun klas geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, extra hulpvragen. Alleen kunnen ze het niet meer aan. De sleutel tot succes ligt in samenwerken, overleggen, klasdoorbrekend werken, en daar moet structureel tijd voor gecreëerd worden.  Een voltijdse juf of meester in het basisonderwijs geeft 24 uren les en besteedt de rest van de tijd aan het voorbereiden van lessen, het verbeteren van schriften en toetsen, administratieve taken, toezichten, oudercontacten, vergaderingen, noem maar op. Tijd voor structureel overleg is er niet. Het COV vraagt voor het personeel basisonderwijs de evolutie naar een hoofdopdracht van 22 uren lesopdracht en 2 uren overleg en professionele ontwikkeling.
Als er niet snel en krachtdadig wordt ingegrepen om leraren te ondersteunen tot in de klas, zal de kwaliteit van ons onderwijs dalen, ondanks de volgehouden professionele inzet van duizenden juffen en meesters. Meer kinderverzorgers, meer ondersteuners, meer omkadering, meer tijd voor kwaliteit: dat is de zuurstof die ons basisonderwijs nodig heeft.
Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV: “Je kan de druk op leraren niet blijven verhogen met bijkomende opdrachten, hoe zinvol en belangrijk die ook lijken. De start die we onze kinderen meegeven steunt op de vakkennis, zorg en betrokkenheid van de juf en de meester. Het is de ruggengraat voor hun toekomstig succes, als individu en als generatie die straks van ons de fakkel moet overnemen. En uitgerekend daar is vandaag een schrijnende nood aan ademruimte en ondersteuning.” 

 

Plan basisonderwijs

Op korte termijn verwacht het COV een beslissing over het strategisch plan basisonderwijs dat minister Crevits beloofd heeft. Een doortimmerde visie op de toekomst van het basisonderwijs is broodnodig. Want hoewel het Vlaams onderwijs vandaag nog behoort tot de Europese top, wijzen onderzoeken op een daling van de kwaliteit, een daling van de kennis van onze leerlingen … Bovendien blijft de kloof tussen hoog- en laagpresteerders erg groot en slaagt het onderwijs er niet in om kinderen die opgroeien in kansarmoede het juiste duwtje in de rug te geven.

 

Investeer in de cruciale basis

Het basisonderwijs wordt beschouwd als het fundament van alles. Daar wordt de cruciale basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan van elk kind. Hier ligt een belangrijke sleutel om de grote ongelijkheid tussen kinderen/jongeren te verkleinen. Ook internationaal wordt dat belang van sterk kleuter- en basisonderwijs erkend.
Maar ondertussen blijft dat basisonderwijs roeien met de weinige riemen die het heeft. Er werd deze legislatuur zelfs nog verder bespaard op de werkingsmiddelen. De vraag naar meer tijd voor professionalisering, meer tijd voor overleg en meer omkadering blijft voorlopig onbeantwoord. 
Marianne Coopman: “Het COV verwacht veel van het strategisch plan voor het basisonderwijs.  Het is genoeg. We rekenen op de Vlaamse regering om initiatief te nemen zodat het veld basisonderwijs niet in actie moet.”