Rapport ziekteverzuim 2016: “Stijging in basisonderwijs”

COV-ziekterapport-burn-out
Het jaarlijks Rapport Ziekteverzuim van de Vlaamse Overheid 2016 bevestigt erg consistent de trends van vorige jaren, maar we zien drie opvallende cijfers voor het basisonderwijs. 

Zo zien we bijvoorbeeld:

  • Het totale aantal ziektedagen stijgt in alle onderwijsniveaus, maar de ziektecijfers in het basisonderwijs stijgen het meest. Het ziekteverzuimpercentage ligt in het basisonderwijs op 5,46%. Over alle niveaus heen ligt dat gemiddelde op 5,18%. Over twee jaar beschouwd is er voor het volledige onderwijs een stijging van 1,1% (in 2014: 4,08%; in 2015: 4,48%; in 2016: 5,18%). Voor het basisonderwijs alleen zien we een stijging met bijna 1,5%  (in 2014: 4,10%; in 2015: 4,64%; in 2016: 5,46%). 
        
  • Ook in de ziektecijfers van het directiepersoneel zien we een opmerkelijk verschil over de onderwijsniveaus heen: het directiepersoneel basisonderwijs was in 2014 gemiddeld 14,73 dagen afwezig wegens ziekte. In 2016 is dat aantal gestegen naar 21,77 dagen, dat wil zeggen een week meer dan in 2014. Een scherpe stijging ook ten opzichte van de andere onderwijsniveaus. Alleen in basisonderwijs is het directiepersoneel gemiddeld meer dagen ziek dan het onderwijzend personeel. Het beeld van de directeur in een basisschool die als een sherpa steeds meer bezwijkt onder de werkdruk is hier in staalharde cijfers vervat.

  • Psychosociale aandoeningen maken de hoofdmoot uit van het ziekteverzuim, en dit voor alle leeftijden, ambten en geslachten van personeelsleden onderwijs. 36,4% van de aandoeningen zijn psychosociaal. Dat is bijna vier keer zoveel dan andere aandoeningen en ziektes. De werkdruk en de emotionele belasting in het onderwijs zijn hier niet vreemd aan.
Marianne Coopman: “De data in dit rapport verrassen ons niet. Opnieuw stijgen de al hoge ziekteverzuimcijfers, in het bijzonder in het basisonderwijs. Ondertussen blijft het wachten op een duurzaam lange termijnplan over de legislaturen heen dat de noden in de Vlaamse basisscholen moet opvangen, werkbaar werk mogelijk moet maken en de kwaliteit van het basisonderwijs moet garanderen. Waar blijft de politieke moed om écht werk te maken van het toekomstplan basisonderwijs? Actie is nodig.”