Vakbonden vragen verhoogde koopkracht

COV-winkelkar
De onderwijsvakbonden hebben vandaag een eisencahier overhandigd aan minister Crevits voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019). We willen prioritair inzetten op een verhoogde koopkracht van 2,4% voor alle personeelsleden. Deze Vlaamse Regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep. Het maatschappelijk aanzien van dit beroep moet inderdaad worden versterkt. Dit houdt voor de onderwijsvakbonden in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven.