Het is genoeg geweest!

COV-hand-genoeg
Ja, het is genoeg geweest. Duidelijker kan ik het niet zeggen. De onrust in het basisonderwijs neemt ongezien toe. De argumenten zijn divers en legitiem. Kleuterscholen willen meer middelen, juffen en meesters zitten met de handen in het haar door de toegenomen zorgdruk, schoolleiders weten van geen hout meer pijlen te maken, tijd voor overleg en professionalisering ontbreekt, …  Op de koop toe wordt te pas en te onpas de kwaliteit van het basisonderwijs in vraag gesteld. De kwaliteit van onze teams die elke dag in moeilijke omstandigheden werken! Het onderwijspersoneel neemt dit niet meer.
 
Overleg zolang het kan
Traditioneel kiest het COV voor ‘overleg zolang het kan en enkel actie als het moet’. Onze leden rekenen op ons voor overtuigingsgesprekken, degelijk onderbouwde onderhandelingen waarin een langetermijnvisie, het gezamenlijk belang en de totale kwaliteit van het onderwijs voorop staan. Ook in de keuzes van acties blijven onze leden bezorgd. Geen ongeoorloofde actiemiddelen. De kinderen en ouders zo min mogelijk raken. In de eerste plaats publieke aandacht, originele en symbolische acties, overleg, om zo onze doelstellingen te bereiken. Maar het is genoeg geweest.
 
Rond punt
Het personeel in het basisonderwijs heeft het gevoel klem te zitten op een rond punt. De afslag kan niet worden genomen. En dus blijven we maar rondjes draaien. Het personeel heeft genoeg van alle politieke partijen die niet verder komen dan het parlementair bevestigen van de noden in het basisonderwijs. Alle mogelijke onderzoeken en zorgen werden al ontelbare keren publiekelijk onderschreven. Er is geen vertrouwen meer in de beloofde versterking van het basisonderwijs. Niet in de regeringspartijen, niet in de oppositie. We kunnen geen rondjes meer blijven draaien. De richting naar de uitweg moet genomen worden. Ja, het is genoeg geweest.
 
Zand in de ogen
De strategie van ‘het naar elkaar wijzen’, actiegroepen opzetten tegen vakbonden en koepels of het sociaal overleg misprijzen, kent zijn grenzen. Het is een fabeltje dat er nog gemakkelijk geld kan gevonden worden als maar ‘de juiste keuzes’ worden gemaakt. Mensen laten zich niet graag zand in de ogen strooien. Na tien jaar besparingsbeleid in de onderwijssector en knagen aan de werk- en levensomstandigheden van het personeel valt er nog weinig te recuperen. Als vakbond onderhandelden we steeds binnen de krijtlijnen van crisisbeleid mét alle verantwoordelijkheidszin. Zowat alle creatieve mogelijkheden zijn via het sociaal overleg al benut. Een kei kan niet verder gestroopt worden. Zelfs de kleine investeringen die minister Crevits realiseerde, voelden aan als een druppel op een hete plaat. Het gaat te traag. Er is maar één oplossing: een duurzaam investeringsplan basisonderwijs met engagementen over de legislatuur heen. Ja, het is genoeg geweest.
 
Naar acties in basisonderwijs?
Er zijn nog maar enkele maanden dit schooljaar. Zowel juffen, meesters, kinderverzorgers, schooldirecteurs, beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren, ondersteuners,  … vragen ons te beslissen om samen een sterker signaal te geven. Er moet een actieplan komen. Als democratische ledenorganisatie en grootste vakbond in het basisonderwijs verenigen we al het personeel. Wij luisteren naar jullie stem. De tijd van de symbolische acties met het oog op een realisatie van het toekomstplan basisonderwijs lijkt voorbij. Het ongenoegen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs is zo groot dat alle groepen zich schouder aan schouder willen engageren. Er zal na de kerstvakantie in de Raad van het COV een consultatie zijn over de situatie in het basisonderwijs en een beslissing genomen worden. Dit schooljaar kan duidelijk niet eindigen zonder een manifeste inspanning mét duurzame investeringsgaranties. Alleen zo kan kwaliteit in basisonderwijs nu en in de toekomst gegarandeerd worden. Ja, het is genoeg geweest!
 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris
 
(hoofdartikel uit Basis-11)