Serieus debat én investeringen!

COV-investeringen-nodig
Goed ondersteunde scholen zijn goed voor personeel en dus ook voor leerlingen. De werkgroep schoolleiderschap moet onverwijld opgestart worden en er moet zonder uitstel een globaal toekomstplan voor het basisonderwijs gerealiseerd worden. Daarin zitten alle noden vervat!
 
Cao-middelen
Ja, er liggen middelen op tafel voor cao-onderhandelingen! En dat is maar goed ook! De verloning van het onderwijspersoneel dient gelijke tred te houden met vergelijkbare groepen. In al die groepen wordt momenteel een koopkrachtverhoging van 1,1% onderhandeld via cao-afspraken. Ook de Vlaamse overheid moet financieel een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en dit dus ook voor het onderwijspersoneel. De laatste loonsverhoging dateert van 2003. Ondertussen worden de pensioenen gesloopt, leverden we een indexsprong in en zochten we in de vele besparingen creatief naar oplossingen om zo min mogelijk te raken aan de werkomstandigheden.
 
Ontelbare noden
Ja, er zijn ontelbare noden en zorgen. In het basisonderwijs:
volstaat het huidig aantal uren kinderverzorging niet om voelbaar de grote groepen met kleine kinderen te ondersteunen en kwalitatief kleuteronderwijs te garanderen;
  • is het kleuteronderwijs al jaren ondergefinancierd;
  • moeten er meer handen in de klas omdat de zorg, de diversiteit en de maatschappelijke complexiteit in de (inclusieve) school is toegenomen;
  • leeft de vraag naar het herbekijken van de omkadering van scholen buitengewoon onderwijs;
  • ontbreekt overlegtijd om meer in teams te kunnen werken of zorgvragen te beantwoorden;
  • snakken we naar bijkomend personeel voor bewakingen en middagpauzes;
  • hunkert de schoolorganisatie naar sterkere administratieve en ondersteunende omkadering;
  • is er nood aan ruimte en bijkomende middelen voor professionalisering;
  • ...
 
Er is maar één weg
Ja, er zijn serieuze investeringen nodig! Tel je de kostprijs van al die vragen afzonderlijk op, dan is er maar één mogelijkheid. Een strategisch en financieel toekomstplan voor het basisonderwijs waaronder alle politieke partijen hun schouders zetten. Als we een sterke toekomst willen en de ongelijkheid in onze maatschappij willen aanpakken, dan moeten we investeren. Hoe vroeger de investering in kinderen, hoe hoger het rendement. Hier en daar zijn er extra middelen zoals voor het ondersteuningsmodel, voor een eerste kleine stap in de financiering van het kleuteronderwijs, voor het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers … maar dit komt niet tegemoet aan de aanslepende complexiteit van vragen. Evenmin is het een oplossing om in gespreide slagorde druk uit te oefenen op parlementairen en persaandacht op te eisen. Alleen een solidaire inzet voor de totaliteit van het basisonderwijs is vandaag de juiste weg.
 
Ondersteun schoolleiders
Ja, het COV onderschrijft de noden van de directeurs basisonderwijs. De noden zijn ruimer dan enkel loonsverhoging. Schoolleiders moeten beter ondersteund worden, omkaderd en begeleid. Dat vraagt het COV al jaren. Dit vraagt serieuze inspanningen op het vlak van personeelsbeleid én dus een gerichte actie binnen het loopbaanpact. Zo kan ook het grote burn-outprobleem in deze beroepscategorie aangepakt worden. Zo kan er nagedacht worden over profielen, professionalisering en de totale schoolorganisatie.
Ondanks de belofte van de minister om deze werkgroep op te starten, gebeurde dit niet. De werkgevers gingen achterover hangen. Zij zagen dit debat liever georganiseerd tijdens mogelijke besprekingen over bestuurlijke schaalvergroting. Het COV is tevreden dat de werkgevers, onder druk van hun directeurs, nu openlijk vragen naar de start van de besprekingen. De werkgroep schoolleiderschap moet onverwijld opgestart worden en er moet zonder uitstel een globaal toekomstplan voor het basisonderwijs gerealiseerd worden. Wij vragen een serieus debat én investeringen!
 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris
 
(Hoofdartikel uit Basis-10)