Ziektedagen zijn geen actiemiddel

COV-ziekte
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront:
De onderwijsvakbonden hebben begrip voor het ongeduld en de noden van de directeurs. Maar ziektedagen gebruiken om actie te voeren is onaanvaardbaar.
De onderwijsvakbonden COV, COC, ACOD-onderwijs en VSOA-onderwijs hebben begrip voor het ongeduld en de noden van de directeurs. Directeurs basisonderwijs zijn manusjes-van-alles, ze hebben veel te weinig omkadering en veel te weinig kansen om echt de pedagogische directeur en personeelscoach te zijn die ze moeten zijn.
 
Er zijn directeurs te weinig in het basisonderwijs. Velen houden het niet lang vol; meer dan de helft van de ziektedagen van directeurs is te wijten aan psychosociale klachten. Ook in het secundair onderwijs staat psychosociale belasting van directeurs in de top vijf van afwezigheden. Precies daarom werd er al van bij de start van de legislatuur aan minister Crevits en haar coalitiepartners gevraagd om een oplossing te vinden voor het statuut en de werkvoorwaarden van de directies. In het kader van het loopbaandebat werd door de onderwijsvakbonden herhaaldelijk gevraagd om een werkgroep ‘Schoolleiderschap’ op te richten. Tot nu toe zonder gevolg.

Toch is het voor de onderwijsvakbonden onaanvaardbaar dat ziektedagen worden gebruikt om actie te voeren. Ziektedagen zijn geen actiemiddel. 

Het optrekken van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs was alvast een eerste goede beslissing van minister Crevits. Andere noden wachten nog op een oplossing. De omkadering van de directeurs is er daar één van. Maar ook het stimuleren van professionalisering en het faciliteren van overleg voor onze leraren moeten aangepakt worden – om nog maar enkele andere noden te noemen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.
 
Werkcondities hebben een belangrijke impact op hoe directies hun opdracht kunnen waarmaken. Voor de onderwijsvakbonden moeten de gesprekken in het kader van het loopbaandebat over het schoolleiderschap  snel worden opgestart en leiden tot voelbare resultaten voor directies en lerarenteams.  

Marianne Coopman (algemeen secretaris COV) - Raf De Weerdt (algemeen secretaris ACOD Onderwijs) -  Marnix Heyndrickx (voorzitter VSOA Onderwijs) - Koen Van Kerkhoven  (secretaris generaal COC) 

U kan hier hier het volledige persbericht in pdf terugvinden.