Investeren in onderwijs loont!

COV-euro-briefjes
De Vlaamse regering trekt 12,7 miljoen euro uit voor de verhoging van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige kleuters. Minister-president Bourgeois kondigde dit aan in zijn septemberverklaring. Terecht! 
Elke school krijgt op basis van het aantal leerlingen punten toegekend, die vertaald worden in werkingsmiddelen. Tot op vandaag ontvangt een school per kleuter 6 punten, per lagere schoolkind 8. Per kleuter worden er dus minder werkingsmiddelen voorzien dan per lagere schoolkind. Begrijpe wie begrijpen kan. Kleuters die ontzettend veel zorg nodig hebben, die recht hebben op het beste materiaal om hen te begeleiden in hun ontwikkeling, die even goed recht hebben op verwarmde lokalen en die een eigen sanitair en aangepast meubilair nodig hebben, bleken dus een kwart minder waard dan lagere schoolkinderen. Bovendien werden de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs berekend op 88,48 % van de kleuters. Ruim 10% van de leerlingen werd niet gefinancierd. Dit stamt uit de tijd dat veel moeders thuis bleven zolang de kinderen klein waren zodat kleuters vaak afwezig waren. Vandaag is de realiteit anders. Het COV wees al ettelijke keren op deze scheefgegroeide situatie. Een gevoelige optrekking van de omkadering en financiering van het kleuteronderwijs staat prominent in ons actieplan #basisonderwijsindelift.
 

Blijven investeren

Deze beslissing toont aan dat minister Crevits én de Vlaamse regering beseffen hoe groot de noden in het basisonderwijs zijn. Eindelijk voegen ze de daad bij het woord. Dat juichen we toe. De dagelijkse werking van het personeel in de kleuterschool kan zo versterkt worden. Het belang van goed kleuteronderwijs kan niet overschat worden. Onderzoek toont aan dat leerlingen die voldoende kleuteronderwijs volgden, minder kans hebben op schoolse vertraging/achterstand. Maar niet alleen kleuterparticipatie, ook de kwaliteit van het kleuteronderwijs is cruciaal. Blijven investeren in het kleuteronderwijs is dus de boodschap. Zeker in België waar de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen steeds groter lijkt te worden. 


Inzet middelen

Het COV zal erop toezien dat de middelen voelbaar ingezet worden zodat het personeel niet meer in de eigen buidel tast om de klaswerking te verrijken of dat er geen energie meer moet verspild worden aan sponsoractiviteiten om basisscholen te voorzien in de nodige middelen. Ook aan deze praktijken moet definitief een halt toegeroepen worden. 


Nog een weg te gaan

Ondertussen blijven nog heel wat andere noden onbeantwoord. Het basisonderwijs heeft meer middelen nodig. Internationale studies ondersteunen dit. De minister beloofde het basisonderwijs een strategisch plan mét financiering over de legislaturen heen. Werkcondities hebben een belangrijke impact op hoe leraren hun opdracht kunnen waarmaken. Andere noden wachten ook op een oplossing. Denk maar aan meer ondersteuning in de schoolwerking, de omkadering van de directeurs, het stimuleren van professionalisering en het faciliteren van overlegtijd voor onze juffen en meesters, om er maar enkele te noemen. Het COV vraagt daarom niet langer te talmen met het plan basisonderwijs. 


Sociaal akkoord

Minister-president Bourgeois kondigde in zijn septemberverklaring ook aan dat er een antwoord zal gegeven worden op de cao-vragen die de onderwijsvakbonden op 4 juli 2017 indienden. Het COV kijkt alvast uit naar de komende gesprekken die hierover verduidelijking moeten brengen zodat de onderhandelingen kunnen gestart worden. De noodzakelijke koopkrachtverhoging die in andere sectoren werd ingezet moet ook het onderwijspersoneel toekomen. Investeren in onderwijs en in onderwijspersoneel loont: een boodschap die het COV ten volle blijft uitdragen en onderschrijven. Wij staan klaar voor verder overleg. 

Marianne Coopman
Algemeen secretaris  
(Hoofdartikel Basis-8)