Nog niets op papier over toekomst personeel BuO

17-04-21-witblad-toekomstpersoneelBuO
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs deelt vandaag in Gent, bij de start van een praktijkdeeldag over het M-decreet, lege vellen papier uit aan de aanwezigen. Want twee maanden voor het einde van het schooljaar weet het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan. Toch wil minister Crevits vanaf 1 september 2017 de ondersteuningsnetwerken opstarten in het kader van het M-decreet.
 

Een stap in het duister 

Wie er vandaag positief voor kiest om als ondersteuner aan de slag te gaan, zet een stap in het duister, want we weten niet hoe de ondersteuningsnetwerken eruit zullen zien. We kennen de samenwerkingsverbanden niet. We weten niet hoe groot de regio zal zijn die het netwerk zal bedienen. We weten niet in hoeveel scholen de ondersteuner zal moeten werken. En of die scholen vlot bereikbaar zullen zijn. We weten evenmin of een ondersteuner in de toekomst sowieso een wagen nodig zal hebben en of hij zal kunnen rekenen op een verplaatsingsvergoeding en of die verplaatsing ook tot de werktijd zal gerekend worden. Over de prestatieregeling van de ondersteuner staat evenmin al iets op papier. 
Ook inhoudelijk zijn er veel vragen. Zal de expertise die opgebouwd werd in het buitengewoon onderwijs niet verloren gaan? Op welke manier zal de samenwerking gebeuren met de personeelsleden in het gewoon onderwijs? Hoe zal het contact onderhouden worden met collega’s ondersteuners in een multidisciplinair team? Zal er tijd zijn om verder te professionaliseren en om nieuwe vaardigheden te verwerven voor deze functie? 
Toch blijft de minister erbij dat op 1 september 2017 de nieuwe ondersteuningsnetwerken van start zullen gaan. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wijst er op dat iedere werknemer recht heeft op duidelijke arbeidsvoorwaarden.  

Banen op de tocht 

We weten dat niet iedereen terecht kan of terecht wil in de ondersteuningsteams. We weten dat de instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs jaar na jaar daalt. We weten dat geëngageerde personeelsleden, leerkrachten en paramedici hierdoor hun job zullen verliezen. Toch werden er geen maatregelen genomen om dit verlies aan jobs op te vangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs vindt dit ontoelaatbaar. 


Positief verhaal 

Minister Crevits vertelt graag positieve verhalen. Het personeel van het buitengewoon onderwijs, de GON-begeleiders en de mensen van de huidige waarborgregeling verdienen ook een positief verhaal. Hoog tijd om duidelijkheid te scheppen en op het wit blad een positief verhaal te schrijven voor de betrokken personeelsleden! 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

Raf De Weerdt
Algemeen secretaris ACOD Onderwijs

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Koen Van Kerkhoven
Secretaris Generaal COC