Jongeren laten kiezen voor onderwijs!

COV-jongeren-Basis-4-HA
Soms wordt in gesprekken over studiekeuze de optie om juf of meester te worden geminimaliseerd. Veelzijdige jonge mensen die leerkracht willen worden, krijgen nog steeds de vraag of ze niet beter ‘hoger’ zouden mikken. Bizar, toch? Want wie is er voor de toekomst van onze kinderen belangrijker dan een gedreven leraar?

De nieuwe instaptoets voor wie juf of meester wil worden, is sinds 19 april online. Deze toets peilt vooral naar de kennis van het Nederlands, maar ook studievaardigheden en motivatie zijn onderdelen. Voor studenten lager onderwijs komen daar ook Frans en wiskunde bij. De toets is verplicht voor alle studenten die starten met de lerarenopleiding aan de hogeschool. De resultaten zijn niet bindend. Zo kom je wel te weten hoe het staat met je basiskennis en wat je sterktes en werkpunten zijn.
De keuze voor een instaptoets is een goede realisatie van minister Crevits. Het COV zal de proef mee bekend maken. We hopen immers dat tal van jonge mensen zich laten begeesteren door de boeiende opleiding en het niveau dat van hen verwacht wordt. Leraren zijn kunstenaars die elke keer weer op een nieuwe, boeiende wijze kinderen inspireren tot leren én tot samen-leven. Alleen goed opgeleide leraren kunnen garant staan voor sterk onderwijs.
De instroom in de lerarenopleiding moet voldoende stevig zijn. Alleen zo kunnen de hogeschoolopleidingen zeer goede leraren afleveren, die ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog niveau ligt. Een educatieve master basisonderwijs kan ook jonge mensen die een academische studie verkiezen, naar het basisonderwijs toeleiden. Alle lerarenopleidingen moeten leraren kunnen afleveren die startbekwaam zijn. Leraren die inzetbaar zijn in alle leergebieden en alle leerjaren van het basisonderwijs en die vertrouwd zijn met de geïntegreerde aanpak van de basisscholen. Dat moet het diploma garanderen.


Garantie

Sterke opgeleide leraren moeten altijd professioneel kunnen blijven evolueren. Persoonlijk, in team ofwel via trajecten van professionalisering onmiddellijk na hun opleiding of tijdens de loopbaan. De kracht van sterke juffen en meesters in professioneel, lerende teams, ondersteund door een krachtig schoolleiderschap kan niet overschat worden.
Als vakbond vechten we voor investeringen in de werkomstandigheden van het personeel. Die moeten ervoor zorgen dat de kernopdracht, het lesgeven, kan waargemaakt worden. Tegelijkertijd moeten ze het continue leren van de leraar mogelijk maken. Alleen zo krijgen onderwijsverbeteringen een kans.

Stabiliteit in tewerkstelling

We moeten jongeren zo vlug mogelijk die stabiele professionele ruimte kunnen bieden. En daar knelt het schoentje. De langdurige werkonzekerheid en de versnipperde en onregelmatige opdrachten bieden jongeren te weinig kansen om te groeien in hun job en doen hen twijfelen om voor onderwijs te kiezen. Veel startende leraren verlaten te snel de school en kiezen meer en meer voor werk- en inkomenszekerheid buiten het onderwijs. Het COV is overtuigd dat via een betere afstemming van vraag en aanbod en het poolen van opdrachten meer stabiliteit gecreëerd kan worden. Er liggen zeker ook kansen in het zoeken naar een samenspel tussen onderwijsregelgeving en de werkloosheidsregeling.

Niet langer wachten

Het debat over de opdracht van de leraar wordt hervat als de resultaten bekend zijn van de studie over de taakbelasting. Dat mag ons niet beletten om ondertussen andere heikele punten in de lerarenloopbaan aan te snijden. Meer werkzekerheid voor de startende leraar, kansen voor professionalisering en het waarderen van sterk schoolleiderschap kunnen het onderwijs aantrekkelijker maken voor jonge en startende leraren. Dit bereiken we pas als vakbonden en onderwijskoepels hierover met de overheid een akkoord hebben en als de Vlaamse regering de nodige investeringen doet. Stilstaan is achteruitgaan. We moeten vooruit. Basisonderwijs in de lift!

Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

(hoofdartikel uit Basis-4)