M-decreet: eerste budgettaire stap

COV-m-decreet-lege-doos
Het COV stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering eindelijk een eerste budgettaire stap heeft gezet om eerdere beloftes over het M-decreet in te lossen. 
Het M-decreet beloofde ondersteuning voor nieuwe leerlingengroepen zoals kleuters met een verstandelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen in het gewoon onderwijs. Tot nu toe was voor deze ondersteuning nog geen budget gevonden. Het is goed dat daar verandering in gekomen is en dat er eindelijk bijkomende middelen worden vrijgemaakt. 
Het is nu wachten op de volgende stappen. Zoals: het verder realiseren van een ondersteuning die in elke school voelbaar is tot op de klasvloer. Het vrijmaken van tijd voor overleg en professionalisering.  Het uitbouwen van een goed juridisch statuut en een transparante prestatieregeling voor de leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs die als ondersteuners in het gewoon onderwijs zullen ingezet worden. 
De ongerustheid blijft groot. Daarom zal het COV de noden van het personeel onder de aandacht blijven brengen en zo nodig actie voeren. De uitrol van het M-decreet in het gewoon én het buitengewoon onderwijs kan maar slagen als de Vlaamse regering de nodige investeringen doet. Enkel sterke leraren kunnen het kwaliteitsvol onderwijs realiseren waar al onze kinderen recht op hebben.