Vlaams onderwijsveld overspoeld door banners

COV Banneractie
Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront
Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs! Die boodschap lees je vanaf vandaag aan de gevel van 1750 scholen en centra over heel Vlaanderen en Brussel. Met de bannercampagne willen de vier onderwijsvakbonden, ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs een duidelijk signaal geven: zorg dragen voor het onderwijspersoneel is voor iedereen van belang.
Oorspronkelijk mikten de onderwijsvakbonden op 1000 banners. Dat het er 1750 geworden zijn én dat de bestellingen nog altijd binnenlopen, maakt van deze campagne een onverhoopt succes. Een belangrijke reden voor dit succes is dat de boodschap van toepassing is op iedereen binnen onderwijs. Elke sector, elk onderwijspersoneelslid wordt aangesproken.

Positief naar onderwijs kijken
Het maatschappelijk belang van onderwijs wordt door iedereen erkend. Toch krijgt onderwijs niet waar het recht op heeft. De meesten erkennen wel dat belang, maar het beeld dat geschetst wordt van de leraar is niet altijd even positief. Met deze banners aan de straatzijde van scholen, centra en instellingen willen wij, samen met de lokale schoolbesturen een oproep lanceren om positief naar onderwijs te kijken. Om leerlingen, studenten, cursisten, ouders... met een positieve boodschap te sensibiliseren.
Want onderwijs krijgt klappen! Bij elke besparingsronde, Vlaams of federaal, wordt het onderwijspersoneel geviseerd. De Vlaamse Regering wil het lerarenberoep aantrekkelijker maken, maar dat de middelen daarvoor ontbreken maakt ons ongerust.
Werk maken van werkbaar werk klinkt mooi, maar is niet te rijmen met de alsmaar toenemende werkdruk, het gebrek aan ondersteuning voor inclusiever onderwijs, de besparingen op de werkingsmiddelen, het ontbreken van voelbare investeringen in de werkvoorwaarden van onderwijspersoneel, langer werken voor een lager pensioen…
Daarom hopen wij dat de boodschap ‘Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs!’ over heel Vlaanderen en Brussel niet in dovemansoren valt. Als het onderwijs meer middelen krijgt en het onderwijspersoneel in kwaliteitsvolle omstandigheden kan werken, zal iedereen daar de vruchten van plukken: zowel de leerlingen, ouders, studenten en cursisten als het personeel. Dan kan onderwijs maximaal zijn maatschappelijk rol spelen.

Marianne Coopman (Algemeen secretaris COV) - Koen Van Kerkhoven (Secretaris-generaal COC) - Raf De Weerdt (Algemeen secretaris ACOD Onderwijs) - Marnix Heyndrickx (Voorzitter VSOA Onderwijs).

Lees hier de persmededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs in pdf-vorm.