Ondersteuningsmodel M-decreet: een lege doos!

17-03-27-ondersteuningsmodel-legedoos
Vandaag, 27 maart, delen militanten van drie onderwijsvakbonden lege dozen uit aan de Brusselse KVS bij de start van een conferentie over het M-decreet. COV, ACOD en VSOA willen de gelegenheid aangrijpen om nogmaals te wijzen op de tekorten van het ondersteuningsmodel dat nu op tafel ligt.
De tijd dringt want op 1 september 2017 moet dat nieuwe ondersteuningsmodel voor de uitvoering van het M-decreet van start gaan. Zoals het nu op tafel ligt is er aan bijkomende omkadering in de klassen nog geen halftijds personeelslid per school voorzien.
Nochtans staat twee jaar na de goedkeuring van het M-decreet bij veel leerkrachten het water aan de lippen. Klassen in het gewone onderwijs zijn diverser geworden, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer is er niet. Personeelsleden in het buitengewoon onderwijs weten vandaag niet hoe morgen hun job en statuut er uit zal zien en waar ze ingezet zullen worden.
Redenen genoeg voor de onderwijsvakbonden om het ondersteuningsmodel te vergelijken met een lege doos.
COV, ACOD en VSOA vragen een realistische ondersteuning die voelbaar is tot op de klasvloer, en duidelijkheid voor de personeelsleden in het buitengewoon onderwijs.


Middelen

Geen verhoging van middelen, geen bijkomende personeelsomkadering, geen extra overleguren, te weinig bijscholing. Alle veranderingen moeten budgetneutraal gebeuren. Leerkrachten die voor alle leerlingen de lat hoog willen leggen, verliezen het vertrouwen. Vandaag al zijn er onvoldoende middelen en personeelsleden om in alle scholen de basiszorg en verhoogde zorg te garanderen voor alle leerlingen. En ook in het voorgestelde ondersteuningsmodel zal lang niet elke school op versterking kunnen rekenen. Er wordt heel wat afgepend over de dalende kwaliteit van ons onderwijs . Maar zonder bijkomende investeringen krijgen we de klus niet geklaard.

Duidelijkheid voor het personeel

Meer inclusief gewoon onderwijs betekent ook minder instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Bekwame en geëngageerde personeelsleden, leerkrachten en paramedici verliezen hierdoor hun job. Niet iedereen kan of wil terecht in de ondersteuningsteams. COV, ACOD en VSOA eisen dringend maatregelen om dit jobverlies op te vangen. Een aangepaste regeling voor reaffectatie en wedertewerkstelling en voorrangsrechten voor personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs om in het gewoon onderwijs aan de slag te kunnen, zijn noodzakelijk.
Ook een duidelijk statuut voor de ondersteuners is cruciaal. Zij zullen niet alleen als collega’s leraren op de klasvloer ondersteunen, maar moeten er in multidisciplinaire teams ook voor zorgen dat de expertise van ons buitengewoon onderwijs maximaal gedeeld, gevaloriseerd én verder opgebouwd wordt.
Daarom is een aangepaste prestatieregeling en een degelijke regeling voor verplaatsingen noodzakelijk. Dat moet de overheid inzien. Daar moet snel werk van gemaakt worden. Het personeel van het buitengewoon onderwijs is het wachten moe. Als de overheid niet luistert, zullen we samen met hen nog krachtiger signalen geven.

1 september 2017 is niet haalbaar

Ondanks alle tekorten en onduidelijkheden wil de Vlaamse regering het nieuwe ondersteuningsmodel invoeren op 1 september 2017. Dat is niet haalbaar. Chaos dreigt. Scholen moeten met een gerust hart het schooljaar kunnen starten. Personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs die hun job verliezen moeten beroep kunnen doen op nieuwe maatregelen. De ondersteuners moeten weten waar ze aan toe zijn voor ze een positieve keuze kunnen maken. COV, ACOD en VSOA vragen aan de minister om niet overhaast nieuwe plannen uit te rollen maar om in samenspraak met de bonden net zoals de voorbije twee jaar te voorzien in overgangsmaatregelen. Op die manier kan er degelijk werk gemaakt worden van een solide ondersteuningsmodel dat gewone scholen de hulp biedt die ze nodig hebben en het personeel buitengewoon onderwijs het statuut en de werkzekerheid geeft waar het recht op heeft.
Hoog tijd dat de overheid laat zien dat ze het onderwijspersoneel echt belangrijk vindt.
Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

Raf De Weerdt
Algemeen secretaris ACOD Onderwijs

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs