Niet doen wat ze weten

COV-werkbaar-werk-niet-doen-wat-ze-weten
Er komt een onderzoek naar de taakbelasting van het personeel in het basis- en secundair onderwijs. De resultaten worden binnen een jaar verwacht. Pas daarna zal minister Crevits de besprekingen over de opdracht van de leraar terug opstarten. Ondertussen staat het water bij veel juffen en meesters aan de lippen. Ze hebben al veel te lang het gevoel dat hun klachten niet ernstig worden genomen. Waarom dan nog wachten op een onderzoek?

Leraren zitten in overlevingsmodus. Ze hebben vandaag relatief grote leerlingengroepen. Er zijn meer kinderen met zorgnoden maar helpende handen ontbreken. Er is nauwelijks tijd voor overleg met collega’s, ouders of CLB. Tijdens de pauzes worden toezichten gedraaid. In 65% van de basisscholen staan leraren ook in voor het middagtoezicht. Bovenop moeten ze creatief op zoek naar middelen want de financiering in het basisonderwijs is ondermaats. Als leraren dan overprikkeld thuis komen wacht hen ‘s avonds en in de weekends nog heel wat voorbereidend en verbeterwerk. Terecht geven juffen en meesters aan dat ze ‘nooit klaar’ zijn. En de directeur? Die verzuipt in de niet-pedagogische taken en komt handen en voeten tekort om zich te wijden aan dat sterk leiderschap dat door iedereen zo belangrijk geacht wordt. 


Werkbaar werk?

Er is genoeg onderzoek dat aantoont dat werkbaar werk voor het onderwijspersoneel problematisch is. In 2015 eisten psychosociale aandoeningen meer dan 35% van de ziektedagen op. De werkbaarheidsmonitor 2016 toont aan dat de psychische vermoeidheid wegens stress en werkdruk met een derde is toegenomen ten opzichte van 2007. Onderwijs is met 41,1% de Vlaamse koploper! Ondanks alle schoolvakanties en zogenaamd gunstige werkuren scoort onderwijs op het vlak van werk-privébalans het slechtst van alle sectoren. De betrokkenheid op het werk en de motivatie nemen verder af. Je kan niet naast deze resultaten kijken. De werkbaarheid moet verhoogd worden want leraren die blijvend gebukt gaan onder spanning staan niet borg voor goed onderwijs.

Meer dan een loopbaanpact

Spreken over werkbaar werk kan zich niet beperken tot een optelsommetje van de werktijd bij diverse groepen leraren. Het ene uur ‘werktijd’ is het andere niet. 
Voor een kleuterjuf die kan beroep doen op een kinderverzorger zal een uurtje vingerverven anders wegen dan wanneer ze er alleen voorstaat. 
De jarenlange onderfinanciering van kleuter- en lager onderwijs verhoogt de druk op de schouders van het personeel. Ook dat staat te lezen in allerlei onderzoeken. Om het werk in het basisonderwijs werkbaar te maken is meer nodig dan een loopbaanpact. Zet basisonderwijs in de lift! Er is een degelijk Vlor-advies. In ons negenpuntenplan voor het basisonderwijs staan de eerste aan te pakken noden alvast uitgetekend. Laat ons niet wachten tot in 2025!

Keuzes maken

Het probleem voor de politiek is niet dat ze niet weet wat ze moet doen maar dat ze niet doet wat ze weet. Keuzes maken heeft financiële gevolgen. En die moeten gedragen worden. Het onderwijspersoneel mag geen slachtoffer blijven van kat-en-muisspelletjes tussen de partijen over centen. Leraren willen werkbaar werk. Leraren willen dat het plan basisonderwijs wordt uitgevoerd. De noden zijn te groot. We zullen de minister en de hele Vlaamse regering de komende maanden blijven herinneren aan het engagement dat ze aangingen. Dat zijn we verplicht aan alle leerlingen en aan al onze leden in het basisonderwijs.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV