Uitbetaling pensioenen vertraagd

COV-klok-wachten
De pensioenadministratie meldt vandaag op haar website dat er problemen zijn met de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen: “Wegens technische problemen heeft onze bankinstelling, die is aangesteld om ambtenarenpensioenen uit te betalen, vertraging opgelopen in de uitbetaling van de pensioenen met een betaaldatum van eind februari. De bankinstelling heeft ondertussen op ons aandringen actie ondernomen opdat de betalingen nog vandaag 1/3/2017 worden hervat. Deze problemen hebben geen invloed op de betalingen van de werknemers- of zelfstandigenpensioenen. Onze excuses voor het ongemak, de Pensioendienst.