Haal basisonderwijs uit de marge!

COV-haal-basisonderwijs-uit-marge
"Ik vind het niet zo raar dat de vakbonden extra budgetten vragen, maar ik laat me niet chanteren", zei minister Crevits in het Vlaams Parlement. "Laat ons alstublieft de komende weken werk maken van de zo nodige inhoudelijke gesprekken, zonder taboes.” *

Geachte minister Crevits,

Beste Hilde,

Het COV wordt niet graag beticht van chantage. Het COV is ook geen onderwijsvakbond die zomaar vraagt naar ‘een zak geld’. Maandenlang al hebben we inhoudelijke gesprekken met u gevoerd. Ontelbare keren hebben we u – inhoudelijk – de noden van het personeel in het basisonderwijs gesignaleerd. Op ontelbare creatieve manieren hebben we samen met u gezocht naar mogelijkheden. Samen hebben we in deze financieel moeilijke tijden elke steen omgekeerd om het onderwijspersoneel alsnog toekomstperspectief te kunnen bieden. En, alweer inhoudelijk, denken we momenteel actief mee na over het Plan Basisonderwijs dat u ons beloofd heeft. 
Dat neemt niet weg dat onze leden diep teleurgesteld zijn in uw ‘samenhangend voorstel van maatregelen voor een loopbaanpact’. Het COV-standpunt dat we op Valentijnsdag met u en de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels deelden, was duidelijk. 

Basisonderwijs in de marge

U weet het, wij willen niets liever dan inhoudelijk met u over de toekomst van het personeel in het basisonderwijs praten. Maar dat gepraat kan niet eindeloos doorgaan. Koken kost geld. Uw voorstel is gebouwd op een besparing. Het optrekken van de onderwijsopdracht voor een groep personeelsleden van het secundair onderwijs blokkeert elk inhoudelijke debat. Door die maatregel bestaat het overwicht aan voorstellen logischerwijs uit compenserende maatregelen voor het secundair onderwijs.
We moesten al op zoek gaan in de marge van het voorstel voor we ook twee voorstellen vonden die van toepassing zijn op het personeel basisonderwijs. Het eerste voorstel is een uur minder werken voor wie ouder dan 55 is en twee uur minder werken voor wie ouder dan 60 is. Voorwaarde is dat je nog voltijds aan de slag bent. Het tweede voorstel is het realiseren van een vervangingspool met werkzekerheid voor één jaar. Tot slot was er voor het basisonderwijs enkel een vage belofte dat over de opdracht in het basisonderwijs nagedacht kon worden binnen het Plan Basisonderwijs.


Dubbel doordraaien

Ondertussen hapt het basisonderwijs naar adem. In een gemiddelde week werken juffen en meesters tussen de 40 en 50 uren, zowel op school, als thuis ‘s avonds en in het weekend. Op een gemiddelde schooldag heeft een juf of meester nauwelijks een kwartier pauze. De pauzes worden vaak gebruikt voor overleg met collega’s, leerlingen en ouders. Vooral de vele zorggesprekken nemen onredelijk veel tijd in beslag. 
Met de uitrol van het M-decreet neemt dit soort van overleg nog drastisch toe. Tel daarbij het grote aantal administratieve taken om de opvolging van leerlingen en de verantwoording van de zorg naar allerlei instanties te verzekeren. Dan moeten er ook nog handelingsplannen voor individuele leerlingen gemaakt worden. En alle toezichten gedaan ... 
In het basisonderwijs is er nauwelijks ondersteunend personeel en het pakket aan kinderverzorging is minimaal. En als er geen vervangers zijn voor zieke leraren, draaien collega’s dubbel door om leerlingen het pedagogisch gemis niet te laten voelen. Voor het volgen van cursussen of het bijhouden van vakliteratuur blijft geen tijd over.
Directeurs van kleine basisscholen moeten nog altijd lesgeven en zijn ondertussen niet beschikbaar voor de collega’s, kinderen of ouders. Bovendien maakt het gebrek aan voldoende administratieve omkadering het voor hen moeilijk om dagelijks bezig te zijn met hun kerntaak: de pedagogische leiding van de school en het coachen van het team. Een kerntaak die vandaag, met het uitvoeren van het M-decreet, nog aan urgentie gewonnen heeft. De situatie in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs is ronduit schrijnend.

Het verschil voelen

Aan de basis van deze erbarmelijke werkomstandigheden ligt de aanslepende historische onderfinanciering van het basisonderwijs. Al jaren wordt er onvoldoende geïnvesteerd in omkadering en werkingsmiddelen.  
 
Minister, als u ons op 10 maart kan vertellen dat we u zonder taboes mogen voorleggen wat het personeel van basisonderwijs nodig heeft, en dat u daar de nodige middelen voor kunt vrijmaken, dan hebben onze gesprekken toekomst. Wij vragen geen beloftes maar een daadwerkelijk engagement. Nogmaals, het basisonderwijs hapt naar adem. Onze leden ervaren elke dag dat de totaliteit van de opdracht in het basisonderwijs onhaalbaar is. 
We vragen dat u, en dus ook de hele Vlaamse regering en het Parlement, de vraag van al onze juffen, meesters, directeurs, kinderverzorgers… serieus neemt. Zij maken het verschil, krijgen ze geregeld te horen vanuit de politiek. Als dat echt zo is, dan willen ze dat ook voelen. Als u het onderwijspersoneel op 10 maart dat toekomstperspectief kan bieden, kan het COV verder mee nadenken.

Marianne


Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

(Hoofdartikel uit Basis-2)