Geen verdeel-en-heersakkoord!

15-01-07-Time-out
Het COV is teleurgesteld over de manier waarop de financiering van het loopbaanpact werd aangepakt en over de bescheidenheid en beperktheid van het voorstel. Het biedt geen soelaas voor de ernstige noden voor het onderwijspersoneel en voor het basisonderwijs in het bijzonder.
Op 24 januari 2017 stelde minister Crevits een ‘samenhangend geheel van maatregelen’ voor dat de loopbaan van de leraar aantrekkelijker moet maken. Het voorstel bevat volgens de minister de ‘grootste gemene deler’ van verwachtingen en zorgen die vertegenwoordigers van vakbonden en schoolbestuurders formuleerden tijdens algemene en bilaterale gesprekken. Aan de sociale partners werd de vraag gesteld of het voorstel als onderhandelingsbasis kan dienen voor een loopbaanpact over de opdracht van de leraar. Samen met de onderwijsvakbonden stelt het COV daarom een ultimatum aan de Vlaamse Regering. Tot 10 maart 2017 krijgt de Vlaamse regering de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. Pas daarna kunnen de inhoudelijke besprekingen over de maatregelen worden aangevat.
Lees de volledige tekst met de reactie van het COV in pdf.