Het loopbaandebat zorgt voor onrust in de lerarenkamer

COV-engelengeduld
Het loopbaandebat zorgt voor onrust in de lerarenkamer. Begrijpelijk. De maat is vol. Er wordt al jaren bespaard op het onderwijs. Structurele investeringen blijven uit. De minister komt met een lege portemonnee naar de onderhandelingen. De Vlaamse regering is bikkelhard. Terwijl er erg belangrijke dossiers op tafel liggen: het loopbaanpact, het ondersteuningsmodel voor het M-decreet, een degelijk ‘Plan Basisonderwijs’, … om er maar enkele te noemen.
Het COV gaat die dossiers de komende dagen aftoetsen bij zijn besturen. Zij vertegenwoordigen de stem van de leden. Zij vangen belangrijke signalen op en staan met de voeten in het werkveld. Op basis van die bevraging zal het COV een standpunt innemen waarmee het naar de Vlaamse regering trekt. Als blijkt dat de dossiers bijkomende investering vragen dan zal de Vlaamse regering over de brug moeten komen.
De COV-besturen zullen zich uitspreken over de inhoudelijke waarde van het volledige loopbaanpact, de kracht en efficiëntie van het voorgestelde ondersteuningsmodel, de maatregelen voor het basisonderwijs die in de hervorming van het secundair onderwijs begrepen zitten, de toekomst van het onderwijzerspensioen. 
Onze leden houden van overlegde voorstellen en zijn altijd bereid om dat overleg alle kansen te geven. Maar het gevolg mag niet zijn dat de rekening van de leraar altijd maar hoger oploopt. Dan kunnen wij de sociale rust niet meer garanderen. Wordt vervolgd!