Niet geloofwaardig, niet rechtvaardig

COV-niet-geloofwaardig-nietrechtvaardig
De kaarten liggen op tafel. Er werd hoog spel gespeeld tussen de federale regeringspartijen. De inzet? Een federale begroting die hopelijk voldoet aan de Europese normen en een bijhorend fiscaal hervormingsplan. Een echte winnaar kwam er niet uit de bus. Geen rechtvaardige fiscaliteit. Geen zekerheden over de toekomst. Het geeft een wrang gevoel.
Ongedekte miljarden

In september leek het nog dat de federale regering 4,2 miljard euro moest realiseren. Uiteindelijk werd het drie miljard. De afgesproken maatregelen kregen we te horen via een persconferentie op basis van een eenvoudige samenvattende nota. Daarin zien we opnieuw maatregelen die vooral de werkenden, mensen met een uitkering en de openbare diensten treffen. Het debat met een waterkans op rechtvaardige hervormingen werd strategisch vooruitgeschoven. Zelfs de afgesproken taxshift blijkt voorlopig nog niet helemaal gefinancierd. Zo hangen er nog een aantal bijkomende ongedekte miljarden boven het hoofd van de gewone burgers, die nu nog strategisch buiten de balans worden gehouden.
Eerste analyse 

Meer dan een eerste analyse is voorlopig niet mogelijk. Ook het parlementaire debat zorgde niet voor meer verduidelijking. Sterker, wie goed luisterde, merkte alvast de eerste breuklijnen in de mogelijke interpretaties over de genomen beslissingen. Logisch, de punctuele uitwerking van de beslissingen moet nog afgesproken worden. En zoals we weten zit het venijn in de staart. Naast zware besparingen in de gezondheidszorg (907 miljoen vanaf 2018) zien we vooral maatregelen die weeral wijzen op minder inkomsten in ruil voor langer werken.

Periodes van werkloosheid
Bij de start van de loopbaan worden leraren nog steeds veelvuldig geconfronteerd met heel wat periodes van (gedeeltelijke) werkloosheid. Ze zullen nu nog eens extra bestraft worden! Na een werkloosheidsperiode van één jaar zullen deze periodes voor de berekening van het pensioen nog maar worden gelijkgesteld aan een forfaitair bedrag van 1.948 euro bruto per maand.

Hervorming ziektepensioenen
Een hervorming van ziektepensioen zou er volgens de overheid moeten voor zorgen dat langdurig zieken aangepast werk krijgen en niet meer op pensioen gesteld worden. Dat idee is niet nieuw. Alleen is men er nog nooit in geslaagd om voldoende aangepaste jobs te vinden voor personeelsleden die lichamelijk ongeschikt zijn. Werden die jobs nu wel gevonden? Of wordt het gewoon een besparingsoperatie waarbij langdurig zieken het voortaan met veel minder moeten doen? Dat zou totaal asociaal en onaanvaardbaar zijn.
Voordelige loopbaanbreuken

Voor de berekening van pensioendatum en het pensioenbedrag van het onderwijspersoneel wordt de voordelige loopbaanbreuk 1/55 gebruikt. Tegen 1 januari 2019 wordt deze breuk afgeschaft. De impact en de overgangsmaatregelen zijn voorlopig onduidelijk. Mogelijk druist dit in tegen eerder aangegane engagementen. Mocht de regering deze verbintenissen niet respecteren dan is dit de zoveelste keer dat het sociaal overleg onderuit wordt gehaald. Onrechtstreeks hangt deze maatregel samen met het debat over de zware beroepen  waarvan de financiering nog bepaald moet worden. Op dit ogenblik is daarover geen duidelijkheid. In de pers is er voor de openbare sector sprake van 16 miljoen euro. Dit lijkt geen reële marge te bieden om tot een inhoudelijk afdoende regeling te komen. We zullen de minister van Pensioenen hierover zo snel mogelijk bevragen.

Strategie bepalen

Van zodra er preciezere teksten beschikbaar zijn, zal het COV zijn analyse verderzetten en een strategie bepalen. Ondertussen komen er heel wat reacties van verontwaardiging en ongeloof bij ons binnen. Samen met het onderwijspersoneel is het COV zeer bezorgd over de effecten op werkomstandigheden en de maatschappelijke gevolgen.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris
(Hoofdartikel uit Basis-11)