Hoera! Hoera! Hoera!

COV-hoera-hoera-hoera
Minister Crevits schrijft het in haar beleidsbrief: “Voor het basisonderwijs werk ik een toekomstgericht en legislatuuroverschrijdend actieplan uit.” Dat is duidelijk. Er is geen weg meer terug. Driewerf hoera!

Hoera 1: Er komt een plan basisonderwijs

Eindelijk hebben de ministers het begrepen: het basisonderwijs heeft een eigen actieplan nodig. Het COV zegt het al lang: het vluchtig inschuiven van een aantal acties in het plan ‘Modernisering secundair onderwijs’ miskent de eigenheid van het basisonderwijs.
Ons basisonderwijs verkeert al jaren in nood. Dat is ook de conclusie van heel wat nationaal en internationaal onderzoek. De organisatie van een basisschool moet sterker ondersteund worden. Er is eerst en vooral behoefte aan meer helpende handen bij de toenemende zorg voor onze leerlingen, de uitrol van het M-decreet. Er moeten meer middelen komen voor professionalisering. Personeelsleden moeten meer kunnen overleggen en samen dingen uitproberen. Er moet gesleuteld worden aan de werkingsmiddelen. 
Elke dag staan 74.682 juffen en meesters klaar om onze kinderen het beste onderwijs te geven. Dàt is hun kerntaak die ze samen op school waarmaken. Leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. Nieuwe vreemde talen uitpluizen. Een rijk muzisch klimaat creëren. Samen de wereld begrijpen, wetenschap en techniek verkennen, computervaardigheden verwerven, leren over gisteren maar ook over morgen. Talenten ontdekken. Dit vraagt een doelgerichte aanpak die rekening houdt met de ontwikkeling van elk kind. Daarbij hebben die juffen en meesters nog aandacht voor de bijzondere noden van elk kind maar ook voor de diversiteit van de groep. Kinderen leren ontdekkend en spelenderwijs. Om dit waar te maken heb je niet alleen veel wijsheid nodig, maar ook een rijkdom aan pedagogische kennis, een groot hart en veel inzet. Dit hebben onze juffen en meesters. Dat bewijzen ze onder meer door nu al gemiddeld meer dan 41 uren per week te werken. De noden van het basisonderwijs los je dus niet op door altijd maar meer te vragen van diezelfde meesters en juffen. 
Hoe we dit wel oplossen, daarover moeten we samen nadenken. Dat is geen eenvoudige oefening, maar samen met het basisonderwijs kan dit lukken.

Hoera 2: Er komt een langetermijnvisie
Een actieplan basisonderwijs kan niet zonder investeringen. En een jarenlange onderfinanciering los je niet in één of twee jaar op. Daarvoor is een langetermijnvisie nodig, waar best zoveel mogelijk partijen achter staan. Alleen zo is de verdere uitvoering verzekerd, ook na de volgende verkiezingen.
Het COV wil ook echte investeringen en geen heen en weer verschuiven van middelen tussen kleuter- en lager onderwijs. Er is nood aan een langdurige inhaalbeweging voor het hele basisonderwijs, met afspraken over een gegarandeerd groeipad.

Hoera 3: Een sterker basisonderwijs verbetert de werkvoorwaarden
Met het loopbaanpact wil minister Crevits de werkvoorwaarden van het onderwijspersoneel verbeteren. Een nobel doel. Uitdagende en werkbare loopbanen zijn alleen mogelijk als scholen ook de middelen hebben om zich goed te organiseren. Als we aantrekkelijke en motiverende loopbanen willen, zijn investeringen in het basisonderwijs onontbeerlijk. In die zin vergroot een actieplan de kansen op werkbaar werk.
Het COV juicht alle goede voornemens toe. Het wil ook luid aan iedereen laten weten wat de minister in haar beleidsbrief schrijft. Zodat ze er nog vaak en door heel veel mensen aan kan herinnerd worden. Zodat goede voornemens meer worden dan wat letters op papier. 
Want alleen een sterker basisonderwijs, dat in de noden van alle leerlingen kan voorzien, met gemotiveerde, goed opgeleide leerkrachten en voldoende middelen verdient echt een driewerf hoera! 


Marianne Coopman
Algemeen secretaris

(Hoofdartikel uit Basis-12)