ACV waarschuwt: PWA niet lichtzinnig afschaffen

Het onderwijsveld trekt vandaag aan de alarmbel: de afschaffing van het PWA zou de naschoolse kinderopvang fors duurder maken.  Maar ook voor de PWA-werknemers zelf is het afschaffen van het PWA een enorm probleem. Het Vlaams ACV waarschuwt voor een lichtzinnige afschaffing van PWA. 

Deze PWA-hervorming schept bezorgdheden bij meerdere maatschappelijke domeinen: als onderwijsvakbond vrezen wij voor de buitenschoolse kinderopvang, maar ook de werknemer, gebruiker en PWA-beambte worden getroffen, net als de dienstencheque-onderenmingen.

De plannen van minister Muyters om PWA af te schaffen en te vervangen door Wijkwerken moeten dan ook serieus bijgestuurd worden. Wijkwerken moet onbeperkt mogelijk blijven voor mensen die ondanks alle inspanningen niet kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, of die maar een beperkt aantal uren kunnen werken. Dus ook voor PWA-ers die overstappen naar Wijkwerken.  De extra vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering die PWA-werknemers nu krijgen, moet ook voor Wijkwerkers blijven bestaan. De voorziene capaciteit aan plaatsen voor Wijkwerkers (7.291 ) is bovendien veel te beperkt. Dit aantal moet uitgebreid worden, want voor veel werkzoekenden zijn er geen alternatieven. En de enorme kennis en ervaring die de PWA-beambten opbouwden, moet gevaloriseerd worden bij de organisatie van het Wijkwerken.

Binnen het PWA-stelsel krijgen 12.000 langdurig werkzoekenden of mensen met een leefloon de kans om gedurende een beperkt aantal uren per week maatschappelijk zinvolle activiteiten te doen. PWA-werknemers komen bij particulieren thuis helpen met klein tuinonderhoud, huishoudelijke hulp en begeleiding of oppas van zieken en kinderen. Ook onderwijsinstellingen, lokale overheden, tuinbouw- en landbouwbedrijven, vzw’s en de stadswachten doen beroep op PWA-werknemers. De PWA-werknemers nemen taken op zich met grote maatschappelijke meerwaarde, maar die vanuit commercieel perspectief niet voldoende rendabel zijn.

PWA-werknemers zijn mensen die al heel lang werkzoekend zijn, uit een lange ziekteperiode komen, kortgeschoold zijn en weinig kans maken op een andere job. Per gewerkt uur krijgen zij 4,10 euro bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Deze job biedt hen dus niet alleen meerwaarde en maatschappelijke betrokkenheid, maar ook wat financiële ademruimte. 

Huidige PWA-werknemers moeten kunnen blijven Wijkwerken
Het huidige PWA-systeem zorgt ervoor dat mensen die alles al probeerden om aan de slag te geraken, maar geen (aangepast) werk vinden toch aan de slag kunnen. De huidige PWA-werknemers die de overstap naar de arbeidsmarkt of de sociale economie niet kunnen maken, moeten in het Wijkwerken kunnen blijven, met behoud van rechten. PWA-werknemers ouder dan 55 jaar moeten sowieso in het Wijkwerksysteem kunnen blijven met behoud van rechten, tenzij ze vrijwillig naar een ander systeem overstappen. 

Duur Wijkwerken niet beperken voor wie niet kan doorstromen
De Wijkwerking zou maar zes maanden duren. Dit is veel te kort. Een periode van 1 tot 3 jaar is veel zinvoller. Wijkwerken moet onbeperkt mogelijk blijven voor mensen die ondanks alle inspanningen niet kunnen doorstromen, of die maar een beperkt aantal uren kunnen presteren. Dit moet duren zolang er geen andere opties zijn.

Degelijk werk met extra vergoeding
Het werk, de begeleiding en de opleiding moeten goed en laagdrempelig zijn. Bovendien moet de werkzoekende inspraak hebben. Hier moeten afspraken rond komen. De Wijkwerker moet bovenop de werkloosheidsuitkering de extra vergoeding van 4,10 euro per uur, die vandaag bestaat in het WPA-stelsel,  blijven ontvangen voor het geleverde werk.

Wijkwerken als volwaardig alternatief 
De voorziene capaciteit aan plaatsen voor Wijkwerkers (7.291 ) is te beperkt. Er zijn voor veel meer werknemers vaak geen andere goede alternatieven.

Gebruik kennis en ervaring van de huidige PWA-beambten bij de organisatie van het  Wijkwerken 
PWA-beambten coördineren de PWA-werking. Ze hebben de afgelopen 20 jaar heel wat kennis en expertise opgebouwd die ze kunnen gebruiken in het nieuwe Wijkwerken. Hen niet meer inzetten voor het Wijkwerken zou een enorme gemiste kans zijn.  

Meer info?